Stukje groen Roelingsbeek

Een bewoner heeft aangegeven een stuk groen te willen adopteren en te beheren en onderhouden. Hierover heeft hij contact gelegd met wijkregisseur Robert Jansen. Inmiddels is bewoner druk geweest om deze strook in te planten. En wat fleurt de buurt hiermee op.