Voorstel meer groen in de wijk speelveld Backermarke/Zandscholtenmarke

Beplanting groenstrook en realisatie van groene boomspiegels.