Wadi in Fioringras ter voorkoming wateroverlast extreme regen.

Namens een groep van 15 bewoners uit de Fioringras, zouden wij graag uw aandacht willen vestigen op een dringende kwestie betreffende wateroverlast in onze straat. Wij willen u verzoeken om te overwegen een Wadi te realiseren om de wateroverlast na extreme regenbuien te voorkomen.

In de afgelopen jaren hebben we in onze straat regelmatig te maken gehad met wateroverlast. Drie bewoners hebben zelfs ernstige wateroverlast gemeld bij de gemeente, waarbij water hun verdiepte garages binnenstroomde en aanzienlijke overlast veroorzaakte. Dit probleem lijkt steeds frequenter en intenser te worden, waarschijnlijk als gevolg van veranderende weersomstandigheden en de toenemende hevigheid van regenbuien. Preventieve maatregelen als waterkering, zandzakken en extra infiltratiekratten blijken tijdelijk en niet afdoende.

Een Wadi zou een effectieve oplossing kunnen bieden voor dit probleem. Deze natuurlijke waterbuffer kan helpen bij het tijdelijk opvangen en geleidelijk afvoeren van overtollig regenwater, waardoor de kans op wateroverlast aanzienlijk vermindert. Daarnaast draagt een Wadi bij aan de vergroening van de buurt en het verhogen van de biodiversiteit.

Uit onze inventarisatie blijkt dat 15 van de 38 bewoners in onze straat met een verdiepte garage, bereid zijn om actief deel te nemen aan het realiseren van de Wadi. Hun bereidheid om de handen uit de mouwen te steken en mee te helpen bij het aanleggen en onderhouden van de Wadi getuigt van een sterk gemeenschapsgevoel en een gedeelde verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving.

Wij hopen dan ook dat de gemeente ons verzoek serieus in overweging neemt en samen met ons wil werken aan een structurele oplossing voor de wateroverlast in onze straat. In de bijlage delen we onze analyse en voorstel tot oplossing. Graag zouden wij op korte termijn een gesprek willen plannen om de mogelijkheden en eventuele stappen die genomen kunnen worden, verder te bespreken.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Reacties van de gemeente

Beste C.M. Meerhof,

Wat vervelend om te lezen dat jullie zo veel wateroverlast hebben. Hierin willen wij natuurlijk zeker meedenken!

Ik ga het bespreken met collega's en kom hier zo snel mogelijk op terug. In verband met de vakantieperiode kan het iets langer duren.

Vriendelijke groet,

Vera Leferink

Reacties

Initiatief is geplaatst op 08-07-2024