Wipstrikkerallee - veilige verkeerssituatie creëren!

De Wipstrikkerallee is een doorgaande weg waar vooralsnog 50 km per uur gereden mag worden. Helaas zijn weinig automobilisten die zich aan deze snelheid houden en er wordt vaak veel te hard gereden, wat voor gevaarlijke situaties zorgt voor fietsers en voetgangers. Tijd voor actie! Tijd om de automobilisten erop te attenderen dat 50 km per uur echt  te hard  is en dat er in deze straat veel kinderen wonen, spelen en naar school gaan. Oversteken van en naar alle zijwegen is vanaf de Wipstrikkerallee levensgevaarlijk geworden voor de vele kinderen, ouderen onder ons en overig 'langzaam verkeer' (zoals fietsers) die dagelijks met het te hard rijdende automobilisten te maken hebben. De Wipstrikkerallee is een belangrijke en drukke oversteekplek aangezien er vele scholen, kinderdagverblijven, sportaccommodaties, bedrijven en een ziekenhuis in de buurt zijn. Wekelijks vinden er helaas aanrijdingen plaats, tot nu toe meestal met een redelijk onschuldige afloop. Laten wij niet wachten tot dat het oversteken ter hoogte van de Brederostraat en de oversteekplaats Cornelis Houtmanstraat een levensbedreigende situatie gaat opleveren voor fietsers en voetgangers!

Volgens ons is het tijd voor vergelijkbare infrastructuur zoals bij de Rhijnvisfeithlaan met drempels en duidelijke oversteekplaatsen met voorrangsituatie voor de fietsers en voetgangers!

Wordt deelnemer en ondersteun deze actie!

Initiatiefnemer
Deelnemers

Reacties van de gemeente

Beste Marco en Marit, De website MijnWijk is bedoeld voor initiatieven die buurtbewoners zelf oppakken (evt met ondersteuning van de gemeente). In jullie beschrijving vragen jullie actie van de gemeente. Begrijpelijk. Na jaren van wachten op de geplande aanpak van de Wipstrikkerallee. Projectleider Detmer Hoekstra heb ik geinformeerd over dit initiatief en jullie oproep tot actie vanuit de gemeente. Ik laat het nog even staan, maar verwijder het initiatief wel na een paar weken omdat deze niet op dit platform thuis hoort. Mocht je nog vragen hebben dan mag je mij uiteraard contacten. Groeten van Ilse

Reacties

Als bewoner van de Cornelis Houtmanstraat heb ik hier in 2016 reeds contact over gehad met de gemeente. Ik heb destijds een brief gestuurd met gelijke strekking als dit initiatief. Joke Vulkers, adviseur verkeer, heeft toen samen met mij de situatie beoordeeld. Destijds was een van de argumenten om niks aan de Wipstrikkerallee te kunnen doen dat het een doorgaande busroute is. Het aanbrengen van drempels zou te veel hinder opleveren voor de buschauffeurs. Nu lees ik vanochtend dat de routes herzien worden en de Wipstrikkerallee (en Brederostraat) geen haltes meer zal behouden. Uitgelezen moment om nu snel door te pakken Gemeente Zwolle!

Antwoord

Dank voor het meedenken..

Antwoord

Tweede Kamer heeft al initiatief genomen om in heel Nederland in de bebouwde kom maximaal 30 km vast te stellen. Goed idee maar dan moeten er ook aanpassingen aan het wegprofiel gemaakt worden anders is het zinloos. Denk bv aan Brederostraat!

Antwoord

Helemaal mee eens!

Antwoord

Wij laten hier ook de voortgang weten ...

Antwoord

Heel goed initiatief !!!!

Antwoord
Initiatief is geplaatst op 06-11-2020