-Nieuwsbericht- Een betere buurt begint bij bewoners

De bewoners aan de Krijtenbergstraat in Stadshagen zijn het er over eens: hun straat moet niet alleen groener, maar ook duurzamer, biodiverser en klimaatbestendiger.

“Het is steen, op steen, op steen”, aldus bewoners Spencer Roozeboom en Rachel Ottink. Achter de huizen is het een groene oase, maar als je de straat inrijdt is het een stenige, grijze massa.

Saamhorigheid

Spencer Roozeboom: ”Wij wonen hier nu bijna 3 jaar. Het is een hele fijne buurt, met goede burencontacten. Die saamhorigheid is ontstaan toen de huizen zijn opgeleverd.” Bewoner Rachel Ottink: “We helpen elkaar en pakken ook samen verbeteringen op zoals zonnepanelen en sedumdaken waaraan een aantal bewoners heeft meegedaan.”

Daarmee snijdt Rachel een punt aan dat Spencer na aan het hart ligt: “Het moet echt duurzamer, maar ook klimaatbestendiger en groener. Want in de zomer wordt het in onze straat heel warm. En water stroomt niet gemakkelijk weg tussen de tegels. Dan is grond en groen veel beter.” Rachel: ”Groen is toch ook veel mooier! En het draagt ook bij aan het welzijn van mensen.”

Het was niet zo moeilijk om andere bewoners enthousiast te maken voor een groenere straat.

Rachel: “Iedereen doet ook mee. De een wat actiever dan de ander.  Het is gewoon belangrijk dat je goed naar elkaar luistert. Goed de wensen meeneemt en dat je bereidt bent om het te regelen” Spencer: “En een basisvertrouwen dat inmiddels gegroeid is door wat we allemaal samen al gerealiseerd hebben.”

Plannen

Hoewel de huizen dicht tegen de straat staan, is er genoeg ruimte voor groen.

“We adopteren een stuk grond van de gemeente. Daar vervangen we het gras en de tegels met biodiverse beplanting. Een variatie aan struiken, bloemen en planten trekt vogels en insecten aan. Die zijn zo belangrijk voor bijvoorbeeld onze voedselvoorziening. Al met al krijgen we zo’n 16 meter groen er bij”, aldus Spencer.

Rachel vult aan: “Er is ook genoeg ruimte voor geveltuintjes langs de huizen. Ik denk dat we daarmee wel zo’n 30 meter aan extra groen aan de straat toevoegen. Maar we willen ook hoog groen. Bomen kan niet vanwege de kabels in de grond, maar een hoge groene muur is een goede vervanger.”

Samenwerken met de gemeente

Spencer en Rachel zijn eensgezind als het gaat om de rol van de gemeente. Niet regelen, maar faciliteren.

Rachel: “Je bent samen verantwoordelijkheid voor een goede leefomgeving maar wij wonen hier. Hoe je je straat wilt inrichten, net als je huis, dat weet je als bewoner het beste is. En die ruimte geeft de gemeente. Ik vind de gemeente heel ruimdenkend hierin. Ik vind het juist leuk dat de gemeente zegt: jullie hebben ideeën, ga het maar uitwerken.” Spencer: “De gemeente hoeft alleen maar faciliterend te zijn en dat is precies wat hier ook gebeurt in de persoon van wijkbeheerder Marjolein Geurtsen.“

Rachel: “De gemeente is heel erg benaderbaar, geen log instituut zoals de meeste mensen denken. We sturen een mailtje of bellen met Marjolein en binnen no time hebben we een antwoord of is het geregeld.” “Het is zelfs zo dat onze straat al lang groen had kunnen zijn als het aan Marjolein had gelegen. Zij moet meer op ons wachten dan wij op haar”, vult Spencer aan.

Wijkbeheerder stadsdeel West Marjolein Geurtsen stimuleert bewonersinitiatieven. “Bewoners denken wel eens dat ze een idee of wens bij de gemeente kunnen droppen en wij het dan uitvoeren. De bewoners in de Krijtenbergstraat doen dat zeker niet en geven precies de redenen aan waarom het belangrijk is dat bewoners het zelf doen. Daar komt bij dat niet alleen de saamhorigheid in de buurt toeneemt, maar ook dat men zich daarna meer verantwoordelijk voelt voor het behouden van een leefbare buurt.”

De bewoners hebben het groenplan aan de gemeente voorgelegd. Marjolein: “Ik heb daarna een collega groenadviseur ingeschakeld om de bewoners te adviseren over de beplanting. De volgende fase is de financiering rond te krijgen. Dat zou bijvoorbeeld subsidie kunnen zijn van Waterschap vanwege klimaatbeheersing of bij een fonds voor initiatieven. Ook de gemeente en bewoners dragen een deel van de kosten. Dat kan overigens ook menskracht zijn voor het zware werk of materiaal.”

MijnWijk

De bewoners van de Krijtenbergstraat verwachten dat ze in het voorjaar het plan kunnen uitvoeren. Je kunt het initiatief volgen hier op MijnWijk.