-Nieuwsbericht- Gemeente Zwolle ondersteunt een goed idee

Bewoners nemen op allerlei plekken initiatieven om iets te verbeteren in hun wijk, buurt of straat. De gemeente Zwolle helpt graag bij dit soort acties. Met MijnWijk om medestanders te zoeken, met menskracht, deskundig advies, materiaal of geld. 

Op MijnWijk plaatsen bewoners hun idee voor de buurt. Zoals het vergroenen van een versteende plek. Een actie om de verkeersveiligheid in de straat te verbeteren. Een klimaatplan tegen overtollig regenwater. Sportieve buurtontmoetingen tegen eenzaamheid of speelmiddagen in een tijdelijk afgesloten straat.

Steun

Via MijnWijk zoeken initiatiefnemers medestanders in de buurt die het idee steunen of mee willen doen om het idee uit te voeren. De wijkbeheerder bekijkt of het idee uitgevoerd kan worden en geeft advies voor het maken van een plan.

Als het plan uitgevoerd kan worden, kan de gemeente daarbij helpen. Bijvoorbeeld met materiaal, advies van een groenexpert of menskracht voor het zware werk. Als er geld nodig is, dan kan de gemeente het initiatief eenmalig steunen met een bijdrage.

Premie voor buurtinitiatieven

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om een initiatief financieel te ondersteunen, zoals de Buurtbonus voor grote initiatieven, of Premie op Actie, een eenmalige bijdrage voor buurtontmoetingen en het verbeteren van de buitenruimte.

Als deze regelingen niet geschikt zijn of onvoldoende, dan zijn er fondsen zoals het BuurtCultuurfonds, de Groene Loper of het Oranjefonds. Provincie Overijssel en het Waterschap heeft vaak subsidieregelingen voor klimaatmaatmaatregelen. De wijkbeheerder bekijkt samen met de initiatiefnemers welke regeling voor het idee het meest geschikt is.

Meer informatie staat op www.zwolle.nl/premie-voor-buurtinitiatieven