Een groene en schaduwrijke speeltuin in buurtschap Oud Frankhuis

In de oude buurtschap Frankhuis staat op de plek van de voormalige kroeg (die in de jaren '60 afbrandde) een speeltuin. Deze speeltuin is de verzamelplaats voor jong én oud in de buurt. Overdag wordt er gespeeld door de jeugd (niet alleen uit de buurt, ook kinderen en ouders op 'doorreis') en in de avonduren samengekomen door de volwassenen. Deze speeltuin ligt op het zuiden in de volle zon en beschikt op dit moment niet over schaduw en groen. We willen de speeltuin graag vergroenen zodat het er aantrekkelijker uit ziet én op warme dagen ook prettig spelen en samenkomen is. 

In overleg met de wijkbeheerder van de gemeente Zwolle en buurtbewoners hebben we het plan dat de voorkeur had verder uitgewerkt. Het uitgewerkte plan hebben we voorgelegd aan alle buren via de buurtapp en bij de direct omwonenden op papier en een mondelinge toelichting, zodat we een breed draagvlak hebben voor het plan.

We zijn begonnen met het aanleggen van een plantvak met mini fruitboompjes, kruiden, aardbeien en vaste planten. De gemeente heeft de wipwap, waar nauwelijks op gespeeld werd, verwijderd. Met behulp van een subsidie voor bewonersinititatieven van de provincie Overijssel hebben we een duikelrek aangeschaft die we met een aantal buurtbewoners geplaatst hebben. 

In eerste instantie hebben we alleen een groenstrook geadopteerd voor het plantenvak. Inmiddels hebben we de rest van het braakliggende terrein bij de speeltuin ook geadopteerd met een aantal bewoners. Daarop heeft de gemeente een boom geplaatst die voor meer schaduw gaat zorgen. Ook hebben we een boomstam en een betonnen tunnel van de gemeente gekregen die we gaan gebruiken als natuurlijke speelaanleidingen en gaan integreren in het groen. Met behulp van de provinciale subsidie gaat er ook nog een extra bank geplaatst worden. Hoewel het nog niet eens af is, wordt er al enthousiast met de nieuwe aanwinsten in de speeltuin gespeeld!