Haventje Frankhuis

Een groep enthousiaste bewoners die rondom de inham aan de Vestingstraat wonen hebben het plan opgevat om in deze inham een haventje te realiseren.

Deze bewoners richten een buurtvereniging op die toeziet op het beheer en onderhoud van het haventje en over de uitgifte van ligplaatsen. Daarnaast heeft de vereniging ook tot doel om ook voor de buurt activiteiten te organiseren zoals een vlaggetjesdag en een kadefestival.

Meer over dit initiatief lees je in het Wijkenmagazine stadsdeel West.