Realisatie Stadshager Bos

Het Stadshager Bos: een bos van en voor bewoners. Om te wandelen, te spelen, je hond uit te laten en meer.

Het is een nieuwe naam maar het bos is niet nieuw: tussen 100 en 500 na Chr. heeft er in Stadshagen een dicht moerasbos gestaan. Hierna verdween het bos in een zoetwatermeer. Restanten van dit bos zijn in mei 2000 ontdekt bij bouwwerkzaamheden aan de rand van de Milligerplas.

Al enige tijd zijn buurtbewoners samen bezig om in samenwerking met bewoners, de Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Landschap Overijssel te komen tot een plan en plek voor het Stadshager Bos. Bedoeling is om dat bewoners bepalen en dat het bos van en voor toekomstige generaties is. Van en voor de toekomst. Doe je mee?

Zie deze mooie video van RTV Oost over het Stadshager Bos: https://www.rtvoost.nl/nieuws/335319/Komt-er-een-groot-bos-in-de-wijk-Stadshagen

In het conceptplan voor het Stadshager Bos denken we aan een viertrapsraket: 

  1. 1. Stop zaden en noten in de grond in je eigen tuin en kweek kleine boompjes op waarmee we samen de basis vormen van het Stadshager Bos
  2. 2. Vergroening van jouw straat en buurstraten met bijvoorbeeld geveltuinen, groendaken, boom aanplant, adoptiegroen, regenwaterafkoppeling, etc. 
  3. 3. Aanplant van bomen op locaties waar dat kan: in parken, langs randen van de wijk, etc. 
  4. 4. Aanplant van een groot bos met inheemse, niet-inheems en voedselbomen

Elke stap in de viertrapsraket is de opmaat naar de volgende stap. Op deze manier maken we snel onze leefomgeving mooier en klimaatbestendiger, kunnen we veel mensen erbij betrekken, vergroenen we zowel eigen grond/woning als die van de gemeente én helpen we samen de biodiversiteit herstellen. 

Volg dit bewonersinitiatief ook op Facebook: https://www.facebook.com/stadshagerbos

Initiatiefnemer

Deelnemers

Reacties van de gemeente

Hallo Spencer,

Kun je misschien weer eens een update geven over het Stadshagerbos. Volgens mij is er genoeg te vertellen, al is dat ruimer dan het Stadshagerbos. We kunnen het idee ook archiveren tot wanneer het bos concreter wordt. Misschien een idee om een initiatief aan te maken voor de groenplannen die voorvloeien uit de groep Stadshagerbos. Laat maar even weten wat handig is.

Hartelijke groet,
Marjolein Geurtsen

Hallo Spencer, Onlangs hebben wij met jou gesproken, dat was een leuk en interessant gesprek! Het is nu zaak om de mogelijkheden verder te onderzoeken, dit doen wij samen met de provincie Overijssel. Omdat dit om een groter initiatief gaat en eigenlijk geen buurtinitiatief meer is, leggen wij jouw plan neer bij ons team Ruimtelijke Initiatieven. Dit komt doordat het bestemmingsplan voor jouw plan moet worden aangepast en omdat het om een groot gebied gaat waar niet alleen de gemeente Zwolle over beslist. Mijn communicatie met jou via dit platform stopt dan ook. Het lijkt mij wel goed om het initiatief op Mijn Wijk te laten staan zodat jij zelf bewoners op de hoogte kan houden van eventuele vervolgstappen. Zo blijft het proces voor iedereen transparant. Ik wens je veel succes! Met vriendelijke groet, Marjolein

Hallo Spencer, Onlangs hebben wij met jou gesproken, dat was een leuk en interessant gesprek! Het is nu zaak om de mogelijkheden verder te onderzoeken, dit doen wij samen met de provincie Overijssel. Omdat dit om een groter initiatief gaat en eigenlijk geen buurtinitiatief meer is, leggen wij jouw plan neer bij ons team Ruimtelijke Initiatieven. Dit komt doordat het bestemmingsplan voor jouw plan moet worden aangepast en omdat het om een groot gebied gaat waar niet alleen de gemeente Zwolle over beslist. Mijn communicatie met jou via dit platform stopt dan ook. Het lijkt mij wel goed om het initiatief op Mijn Wijk te laten staan zodat jij zelf bewoners op de hoogte kan houden van eventuele vervolgstappen. Zo blijft het proces voor iedereen transparant. Ik wens je veel succes! Met vriendelijke groet, Marjolein

Hallo Spencer, wauw wat een enthousiasme bij bewoners! We hebben inmiddels voor eind oktober een afspraak met je ingepland om het initiatief verder te bespreken. Leuk! Groetjes Marjolein

Hallo Spencer, Leuk initiatief! Mooi om via dit platform draagvlak te creeren. Dus probeer medestanders te vinden die middels een hartje aangeven dat ze dit een geweldig plan vinden! Of juist nog meer deelnemers. Je kunt deze pagina ook makkelijk delen op social media, zie hierboven. Ik ben benieuwd! Met vriendelijke groet, Marjolein Geurtsen

Reacties

Goed nieuws: dankzij een bijdrage van de Provincie Overijssel (in geld) en de Gemeente Zwolle (in grond) is de Wij(k)-Kwekerij officieel van start gegaan! Op naar doelstelling voor 15.000 bomen op die locatie, om daarna uit te kunnen planten in het Stadshager Bos, de wijk en als je dat wil, in jouw tuin

Antwoord

Lekker bezig man, goed werk!

Antwoord

Credits naar het hele bewonersteam wat zich hiervoor inzet ūüėé

Antwoord

Update: tussen de Moutmolen en de Oude Wetering krijgen we de beschikking over 17.000 m2 grond om als bomenhub te gebruiken. We noemen dat de Wij(k)-Kwekerij: we parkeren er opgekweekte bomen voor het Stadshager Bos, we planten bomen aan die gedoneerd zijn en ook jij kunt helpen: met planten, met opkweken, met het brengen van struiken en bomen of met koffie brengen voor de vrijwilligers

Antwoord

Update: tussen de Moutmolen en de Oude Wetering krijgen we de beschikking over 17.000 m2 grond om als bomenhub te gebruiken. We noemen dat de Wij(k)-Kwekerij: we parkeren er opgekweekte bomen voor het Stadshager Bos, we planten bomen aan die gedoneerd zijn en ook jij kunt helpen: met planten, met opkweken, met het brengen van struiken en bomen

Antwoord

Super. Per wanneer?

Antwoord

Per heden!

Antwoord

Mooi! Ik zal met de eikels van mijn moeraseiken proberen flink wat boompjes in potten te krijgen. Vanaf welke grootte zijn ze welkom? Dat ze niet over het hoofd worden gezien. Of kun je ze markeren of krijgen ze een kadertje of iets?

Antwoord

Dag Sander,Mooi dat je gelijk aan de bak gaat! Inderdaad is het fijn als de boompjes al wat 'body' hebben. Vanaf 40 cm is het voldoende. Wij zorgen ervoor dat er ruimte is voor de bomen en dat ze niet worden overwoekerd. Ze komen in een smalle zwartstrook te staan. En van harte welkom om te helpen met planten natuurlijk!

Antwoord

Top, Sander!Alle boompjes zijn welkom, maar het is mooi als ze al van enig formaat zijn. Er zijn afgelopen Natuurwerkdag boompjes geoogst voor het Stadshager Bos en die zijn tussen de 30 en 70 Cm. Die worden tijdelijk op de Wij(k)-Kwekerij geplaatst. Dus dit formaat is prima.

Antwoord

Oh ja, als ze zover zijn wil ik ze er zelf wel in zetten!

Antwoord

Update: Bij de visievorming op de gebieden rondom Stadshagen (passend bij stap 4 richting Stadshager Bos) doen we als inwoner-initiatief volop in mee. In dat proces gaan we ervoor zorgen dat er een locatie bepaald gaat worden voor ons bos! In de aanloop naar het bos toe hebben we een bomenhub nodig om bomen die over zijn uit te kunnen planten, bomen die thuis zijn opgekweekt te kunnen planten en ook nog veel meer bomen op te kweken. Er is een locatie in zicht en we verwachten binnenkort over de hub te kunnen beschikken!

Antwoord

Leuk dat dit steeds een stapje verder komt. Ik las ook een update van de provincie die aansluit bij deze wens:https://www.linkedin.com/posts/provincie-overijssel_mooioverijssel-subsidie-bomenplanten-activity-6981510409396572163-EL9n?utm_source=share

Antwoord

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/bos-overijssel/

Antwoord

Dank voor je reactie Timo! We hebben zojuist een call gehad met de Provincie Overijssel en kennen de regeling, wat zeker kansen voor het bos biedt!

Antwoord

3. Met ondersteuning van de provincie heeft er een natuuratelier plaatsgevonden waar met initiatiefnemer, enkele betrokkenen bij het initiatief, gemeente en provincie is nagedacht over het type bos dat het zou moeten zijn (nog los van locaties). Het ging dan vooral om het inventariseren van wensen en de sfeer die het bos moet hebben. De uitkomst van dit natuuratelier kun je hier zien: https://heptalogos.com/EenbosvoorStadshagen%20natuuratelier%2021sep21.pdf. Er is destijds afgesproken een tweede natuuratelier te organiseren waarin de bouwstenen voor het bos worden vastgelegd. Het tweede natuuratelier laat nog op zich wachten. Streven van de initiatiefnemer is om dit voor de zomervakantie te laten plaatsvinden.

Antwoord

Wow, dankjewel, Sander! Helder en duidelijk.

Antwoord

2. Er is gestart met het uitgeven, planten en verzorgen van bomen in de wijk die later verplaatst kunnen worden naar het Stadshager Bos. Recent zijn in samenwerking met Urgenda, Meerbomen.nu en Straatboer nog 2.700 boompjes en struikjes in Stadshagen uitgegeven. Wat ik nog niet begreep is dat het de bedoeling is dat de huidige bomen later zullen worden verplaatst naar het Stadshager Bos. Daardoor snap ik ook beter hoe het planten van bomen in de wijk een stap zijn naar het toekomstige bos.

Antwoord

Meer info (3x): 1. Naar aanleiding van het initiatief (Stadshager Bos) heeft een gesprek plaatsgevonden met gemeente en provincie over kansen en beperkingen van locaties rondom Stadshagen en de waarde die zij zien in een dergelijk bos (bijv. aansluiting bij gemeentelijke Omgevingsvisie en de Bossenstrategie van de provincie). Men ziet meerwaarde in een bos. Er loopt binnen de gemeente een onderzoek naar de toekomst van enkele locaties rondom de wijk Stadshagen. Initiatiefnemer Spencer is hierbij betrokken. Er wordt gewerkt met diverse scenario’s waarbij wordt gekeken hoe dit initiatief een plek zou kunnen krijgen. Er zijn nog veel onzekerheden omdat dit ook samenhangt met de wensen van diverse grondeigenaren. Bedoeling is dat er voor de zomervakantie met initiatiefnemer, betrokken organisaties in deze gebieden en omwonenden gesproken wordt over de scenario’s. Duidelijk moet worden in hoeverre een initiatief voor een bos een plek kan krijgen in deze scenario’s.

Antwoord

Ik denk dat dit bij een heel mooi idee blijft, de gemeente heeft er volgens mij geen baat bij. Anders was er onder tussenwel een plekje aangewezen.

Antwoord

We zijn volop bezig om samen met de gemeente tot een locatie te komen. De gemeente maakt snelheid, voor ons als bewonersteam is het aanpoten om dat bij te houden. Ter info: er wordt gewerkt aan een omgevingsvisie en daar is het Stadshager Bos onderdeel van. De eerste paar honderd bomen staan al in de wijk en in diverse straten. Verder werken we aan een ecohub in de Tippe waar we gaan opkweken en waar een planten/bomenasiel komt, we werken aan vergroening van het Twistvlietpark en we werken aan vergroening van een hele rij straten. Op 21 mei tijdens de initiatievenroute in Stadshagen kun je kijken wat er allemaal gebeurd. We staan dan in het Twistvlietpark en in de Krijtenbergstraat. En helpen kan ook als je het proces wil versnellen, mail ons daarvoor op info@stadshagerbos.nl

Antwoord

Ik denk dat Erik-Jan op het daadwerkelijke bos doelt. Dus niet bomen hier en daar in de wijk, maar een bos. Is dat van de baan? Of wordt daar de locatie voor gezocht?

Antwoord

Daar doelde ik ind op.

Antwoord

Daar doelde ik ind op.

Antwoord

We zijn in gesprek met de gemeente over locaties.Omdat een bos er voor lange tijd (hopelijk altijd) is zo'n plek niet snel aangewezen. We zijn en blijven in gesprek en hebben goede hoop.In de tussentijd doen we allerlei zaken om de hoeveelheid bomen/groen in de wijk toe te laten nemen. Zo hebben we laatst maar liefst 2700 boompjes/struikjes uitgedeeld in Stadshagen. Dit was een reddingsactie vanuit Meerbomen.nu. Zie voor meer info onze Facebookpagina.Grtz!

Antwoord

We zijn in gesprek met de gemeente over locaties.Omdat een bos er voor lange tijd (hopelijk altijd) is zo'n plek niet snel aangewezen. We zijn en blijven in gesprek en hebben goede hoop.In de tussentijd doen we allerlei zaken om de hoeveelheid bomen/groen in de wijk toe te laten nemen. Zo hebben we laatst maar liefst 2700 boompjes/struikjes uitgedeeld in Stadshagen. Dit was een reddingsactie vanuit Meerbomen.nu. Zie voor meer info onze Facebookpagina.Grtz!

Antwoord

Daar wordt volop aan gewerkt. Het bos kent 4 fases: 1. Zaden uitdelen voor opkweek: loopt2. Vergroenen van straten: loopt3. Bijplant in de wijk: loopt4. Een groot bos: looptDe eerste 3 fases zijn ook bedacht omdat daar alvast resultaat mee bereikt kan worden terwijl we werken aan fase 4. Bovendien brengen we daarmee groen dichtbij wonen, wat diverse voordelen heeft

Antwoord

Ik denk dat dit bij een heel mooi idee blijft, de gemeente heeft er volgens mij geen baat bij. Anders was er onder tussenwel een plekje aangewezen.

Antwoord

Ik vind het een goed initiatief. Zou mooi zijn als er in een grote wijk als Stadshagen meer ruimte voor natuur zou zijn, ruimte voor een bos. Als er een bos komt, dan wil ik graag een of meer bomen planten.

Antwoord

Leuk Eric! Dat kan! Je kunt nu al zaadjes gratis ophalen en zelf boompjes opkweken als je wil!

Antwoord

Ik vind het een goed initiatief. Zou mooi zijn als er in een grote wijk als Stadshagen meer ruimte voor natuur zou zijn, ruimte voor een bos. Als er een bos komt, dan wil ik graag een of meer bomen planten.

Antwoord