-Nieuwsbericht- Maak je buurt veiliger met een groepsapp

Op steeds meer plaatsen zie je borden hangen met WhatsApp Buurt Preventie. Die borden geven aan dat buurtbewoners een gezamenlijke WhatsApp-groep (WABP-groep) hebben. Bij verdachte en alarmerende situaties in de buurt kunnen zij elkaar waarschuwen.

Robert: ‘Je weet en hoort natuurlijk niet alles wat er in je buurt gebeurt, zoals een inbraak of fietsendiefstal. Als je dat deelt met je buren word je alerter. En het gaat hier toch om preventie, dus het voorkomen van criminaliteit.’

Wijkagent Peter Overweg: ‘Samen met de gemeente, Travers en deze bewoners hebben we nagedacht hoe we meer bewoners kunnen stimuleren een WABP-groep te beginnen of er aan deel te nemen. In buurten met een appgroep neemt het aantal incidenten af, maar wat net zo belangrijk is: men voelt er zich veiliger. Niet alleen doordat buren elkaar waarschuwen, maar ook leer je je buren beter kennen.’

Politie

Charon woont in Werkeren in Stadshagen: ‘Toen ik benaderd werd vroeg ik mij af wat mijn rol als beheerder is. Zo wil ik bijvoorbeeld niet een scheidsrechter worden in mijn buurt, maar wil ik mij wel inzetten voor mijn medebuurtbewoners om de veiligheid in onze wijk te vergroten.’

Peter: ‘Bewoners hebben geen politietaak. Je bent buurtgenoot. Bij overlast praat je met de overlastgevers. Bij herhaaldelijk overlast met bijvoorbeeld vandalisme, waarschuw je de politie.’

Groepsdeelnemers benaderen

De gemeente heeft aanmeldkaarten gemaakt in samenwerking met de politie, Charon en Robert. De flyers zijn door hen verspreid in hun buurt. Charon: ‘Mensen die zich aanmelden voeg ik toe in de app, deel de groepsregels en bewaak of die nageleefd worden. Er hebben zich inmiddels 49 buurtbewoners gemeld voor de app.’ Robert, bewoner in Westenholte heeft bij 90 woningen een kaartje bezorgd: ‘Bij veel huishoudens zijn meerdere personen in de app toegevoegd. Ongeveer 30% van de huishoudens doet mee.’

Samenwerken

Charon: ‘We delen niet alleen signalen met de buren, maar ook met de politie. En ik hoop dat de politie dat ook met ons doet. Het is bijvoorbeeld fijn om van de politie te horen als er een inbraakgolf is.’ Peter: ‘We moeten nog ervaring opdoen, maar we delen met elkaar, dus bewoners met buren en politie en politie met beheerders. Wij nemen geen deel aan de appgroep van de buurt, wel aan de appgroep van de beheerders.’ Robert: ‘In die appgroep delen beheerders hun ervaringen en geven we elkaar tips.’

Peter: ‘De beheerders komen jaarlijks bij elkaar voor een leerzame en gezellige netwerkdag in de wijk en voor workshops van de landelijke stichting WABP.’

Dit is volgens Charon en Robert een mooie gelegenheid om het belang van een netwerk aan meerdere groepen uit te leggen, namelijk het voordeel voor de politie en het samenwerken van buurtbewoners/groepen. Politie krijgt door deze WABP-groepen meer ogen in de wijk, en kan hierdoor wellicht sneller handelen bijvoorbeeld bij vandalisme. Buurtbewoners kunnen door middel van deze groep sneller alert gemaakt worden; een win-win situatie dus.

Informatiemateriaal

Met flyers worden bewoners enthousiast gemaakt om beheerder te worden en een WABP-groep te beginnen. Beheerders krijgen kaarten om bij buren te bezorgen om zich aan te melden. Bij het Wijkservicepunt West van de gemeente Zwolle (in het Cultuurhuis Stadshagen) kunnen deze informatieflyers en reactiekaarten opgehaald worden.

Peter: ‘Daarin staat ook het stappenplan hoe je een groep begint, wat je moet regelen, zoals het bestellen van een buurtbord. Maar check eerst even op www.wabp.nl of er al een groep actief is in jouw buurt.’ ‘Doel is om binnen Zwolle in de komende jaren een hoge dekkingsgraad met WABP-groepen te krijgen!’, aldus Charon en Robert.

www.zwolle.nl/buurtpreventie | wijkservicepuntwest@zwolle.nl