-Nieuwsbericht- Bedankt voor de boeiende Buurt-voor-Buurt gesprekken

Beste bewoner en bezoeker van de Buurt-voor-Buurtgesprekken,

Met veel plezier kijken we terug op ons bezoek aan uw buurt op 11 maart 2023. Wat fijn dat u er was om over uw buurt te vertellen of de tijd hebt genomen om uw opmerkingen in de brievenbus te doen. We hebben boeiende gesprekken gevoerd en leuke verhalen gehoord en gelezen over uw buurt. Jullie hebben ook ideeën gegeven om het goede te behouden en wat niet goed gaat in de buurt aan te pakken. Ook via social media en mail hebben we reacties gekregen van bewoners.
Met de verhalen en ideeën gaan we aan de slag. Met een aantal bewoners leggen we contact om de ideeën verder uit te werken en aan te pakken.
Wat we doen met de resultaten uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek en uit de gesprekken, daarvan doen we verslag in de wijkkranten, op social media, onze website en op MijnWijk.

Met vriendelijke groeten en tot ziens!

Wijkwethouder Michiel van Willigen en wijkwerkers van SportService, politie, woningcorporaties Sociaal Wijkteam, WijZ, Travers Welzijn en gemeente Zwolle.

wijkservicepunt@zwolle.nl | Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle | 14038

Twitter @wijkservicepunt | Instagram @wijkservicepuntwest

Buurt-voor-Buurt Onderzoek west 2022 | Gemeente Zwolle