Calisthenics-opstelling in het Stinspark in Westenholte.

Gerealiseerd!!!

 

 

Mijn idee: Een plek in Westenholte voor jong en oud, bij voorkeur in het Stinspark, om gratis te kunnen sporten d.m.v. calisthenics.

Calisthenics is een vorm van (kracht)training en vindt plaats in de buitenlucht.

Jong en oud kunnen hun energie op een positieve(!) manier uitten met Calisthenics en het bevordert lichaamsbeweging: het nodigt uit om te spelen en oefeningen te doen (bijv. optrekken, slingeren..).

Westenholte kent meerdere plekken in en nabij het Stinspark waar jeugd samenkomt, waaronder het JOP (JeugdOntmoetingsPunt) en rondom de 2 basisscholen. Geïnterviewde jongeren geven aan zich veelal te vervelen, omdat er voor hun weinig te doen is in het Stinspark. Ook gesproken volwassenen (waaronder ouderen) die zijn bevraagd over het idee zijn enthousiast. De plek (het Stinspark), centraal gelegen in de wijk, is  bij uitstek de plek voor een calisthenics-park!

Voorbeeld: op het Lübeckplein in Zwolle staat een calisthenics-opstelling wat erg in de smaak valt (bij m.n. jongeren) en nagenoeg vandalisme-proof en onderhoudsvrij is. 

In een video over calisthenics in een Utrechtse buurt wordt mooi weergegeven welke voordelen en effecten een calisthenics-opstelling voor een wijk/buurt kan hebben.

 

Ik vraag de Gemeenteraad om: Een calistenics-opstelling in Westenholte. Bijv. soortgelijk aan die op het Lübeckplein.

Update | 1 juni 2023: De calisthenics-opstelling is gerealiseerd!!!

Woensdagmiddag 28 juni zal het officieel geopend worden door de wijkwethouder.  Be there!!

 

Update | 26 mei 2023:

De stelconplaten zijn inmiddels al aanwezig nabij de locatie. Na het Pinksterweekend zal aanvang worden gemaakt met het grondwerk en vervolgens montage van de toestellen!

Verder de tip om de middag van 28 juni vrij te houden. Dan zal er (o.v.) een officiële opening worden georganiseerd met opening door o.a. de wethouder van de wijk West(en holte) en leuke activiteiten!

 

 

Update | 18 mei 2023:

We zijn weer een behoorlijke tijd verder, maar er is dan ook eindelijk weer iets (nieuws/positiefs) te melden.

De gemeente heeft een budget gereserveerd voor een calisthenicstoestel. Echter mede door de ontwikkelingen in het Stinspark waren de vorderingen in het proces wat vertraagd.

Tot nu! Omdat de datum van oplevering en opening van het vernieuwde Stinspark kan nog wel even kan duren, is besloten om het calisthenicstoestel tijdelijk te plaatsen op een grasveldje nabij het Stinspark, namelijk op het grasveldje naast de Steenboerweg. (plek oude paardenbak Stinsruiters-lang geleden).

Eind mei/begin juni zou het toestel gerealiseerd worden! Zie je 'm staan? Blijf (even) hangen ;) !!

Over een exacte datum wordt nog gecommuniceerd. Ook over een moment van 'officiëel ingebruikname/opening' wordt waarschijnlijk nog gepland.

NB: Wanneer het Stinspark t.z.t. gereed is wordt het toestel daar (waarschijnlijk) heen verplaatst (met evt. wat 'upgrades').

 

 

Update | 24 september 2022: 

Supergaaf dat we na bijna een jaar verder weer een stap dichterbij Calisthenics (voor jong en oud) in het Stinspark zijn! Van GroenLinks ontving ik bericht dat er (opnieuw) een motie is ingediend (samen met CU, D66, PvdA, CDA en Volt) om het calisthenics toestel geplaatst te krijgen in het Stinspark. De wethouder heeft aangegeven te willen uitzoeken wat de kosten zijn (verwacht dat het haalbaar is) en wil vervolgens met de wijkmanager en o.g. in overleg gaan over de plaatsing, rekeninghoudend met bijv. archeologische waarden. De motie is met unanieme stemmen aangenomen!!

 

Update | 16 maart 2022: *(kleine) update* Er is contact geweest met één van de gemeenteraadspartijen die enthousiast waren over het idee. Er werd aangegeven dat er geen (standaard) budget is voor 'omarmde' ideeën. Oftewel: meerdere partijen in de gemeenteraad zijn enthousiast, maar nu dient er nog worden gekeken óf er een mogelijk budget voor is vanuit de Gemeente. Het voornemen is om dit jaar te starten met de herinrichting van het Stinspark, begreep ik. Ik hoop dan ook van harte dat er op korte termijn een positief geluid komt vanuit de gemeente t.a.v. een budget voor een calisthenics-opstelling voor jong en oud in het mooie Westenholte. Hopelijk binnenkort meer (positief) nieuws! :)

 

Update | 4 november 2021: We zijn hopelijk weer een stap dichterbij de sport- en ontmoetingsplek d.m.v. een calisthenics-plek in het Stinspark. Van de raadsgriffie Gemeente Zwolle is het volgende bericht ontvangen: "We zijn verheugd dat we u kunnen melden dat uw idee voor ‘Calisthenics in Westenholte” door meerdere partijen als interessant voor verdere uitwerking is omarmd. Het gaat om GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie, waarbij GroenLinks de eerste contactpersoon is."

 

Update | 22 oktober 2021: Het idee is gepitcht tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19-10.

De reacties waren positief. Het idee is echter niet direct 'geadopteerd', maar er is toegezegd dat het op de agenda terugkomt bij een partij. 

 

Opmerkingen

NB: de wijkmanager, YMCA jeugdwerk, de Stichting Stinspark en de ontwerpers van het vernieuwde Stinspark ondersteunen dit initiatief.

 

Calistenics in de media:

Wat is calisthenics?

Een gezonder Ommen

Sporttoestellen in de buitenruimte moeten Zwijndrechtenaren in beweging krijgen

Drukte op fitnesspleintje in Nijmegen

Calisthenics is hot (bekijk de video op de pagina van de NPO)