Calisthenics-opstelling in het Stinspark in Westenholte.

Mijn idee: Een plek, voor jong en oud in het Stinspark, om te sporten d.m.v. calisthenics.

Calisthenics is een vorm van (kracht)training en vindt plaats in de buitenlucht.

Jong en oud kunnen hun energie op een positieve(!) manier uitten met Calisthenics en het bevordert lichaamsbeweging: het nodigt uit om te spelen en oefeningen te doen (bijv. optrekken, slingeren..).

Westenholte kent meerdere plekken in en nabij het Stinspark waar jeugd samenkomt, waaronder het JOP (JeugdOntmoetingsPunt) en rondom de 2 basisscholen. Geïnterviewde jongeren geven aan zich veelal te vervelen, omdat er voor hun weinig te doen is in het Stinspark. Ook gesproken volwassenen (waaronder ouderen) die zijn bevraagd over het idee zijn enthousiast. De plek (het Stinspark), centraal gelegen in de wijk, is  bij uitstek de plek voor een calisthenics-park!

Voorbeeld: op het Lübeckplein staat een calisthenics-opstelling wat erg in de smaak valt (bij m.n. jongeren) en nagenoeg vandalisme-proof en onderhoudsvrij is. Zie foto 2.

In een video over calisthenics in een Utrechtse buurt wordt mooi weergegeven welke voordelen en effecten een calisthenics-opstelling voor een wijk/buurt kan hebben.

 

Ik vraag de Gemeenteraad om:

Calistenics-toestellen in het Stinspark.

Bijv. geld voor een opstelling (bijv. soortgelijk aan die op het Lübeckplein).

 

 

Update | 24 september 2022: 

Supergaaf dat we na bijna een jaar verder weer een stap dichterbij Calisthenics (voor jong en oud) in het Stinspark zijn! Van GroenLinks ontving ik bericht dat er (opnieuw) een motie is ingediend (samen met CU, D66, PvdA, CDA en Volt) om het calisthenics toestel geplaatst te krijgen in het Stinspark. De wethouder heeft aangegeven te willen uitzoeken wat de kosten zijn (verwacht dat het haalbaar is) en wil vervolgens met de wijkmanager en o.g. in overleg gaan over de plaatsing, rekeninghoudend met bijv. archeologische waarden. De motie is met unanieme stemmen aangenomen!!

 

Update | 16 maart 2022: *(kleine) update* Er is contact geweest met één van de gemeenteraadspartijen die enthousiast waren over het idee. Er werd aangegeven dat er geen (standaard) budget is voor 'omarmde' ideeën. Oftewel: meerdere partijen in de gemeenteraad zijn enthousiast, maar nu dient er nog worden gekeken óf er een mogelijk budget voor is vanuit de Gemeente. Het voornemen is om dit jaar te starten met de herinrichting van het Stinspark, begreep ik. Ik hoop dan ook van harte dat er op korte termijn een positief geluid komt vanuit de gemeente t.a.v. een budget voor een calisthenics-opstelling voor jong en oud in het mooie Westenholte. Hopelijk binnenkort meer (positief) nieuws! :)

 

Update | 4 november 2021: We zijn hopelijk weer een stap dichterbij de sport- en ontmoetingsplek d.m.v. een calisthenics-plek in het Stinspark. Van de raadsgriffie Gemeente Zwolle is het volgende bericht ontvangen: "We zijn verheugd dat we u kunnen melden dat uw idee voor ‘Calisthenics in Westenholte” door meerdere partijen als interessant voor verdere uitwerking is omarmd. Het gaat om GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie, waarbij GroenLinks de eerste contactpersoon is."

 

Update | 22 oktober 2021: Het idee is gepitcht tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19-10.

De reacties waren positief. Het idee is echter niet direct 'geadopteerd', maar er is toegezegd dat het op de agenda terugkomt bij een partij. 

 

Opmerkingen

NB: de wijkmanager, YMCA jeugdwerk, de Stichting Stinspark en de ontwerpers van het vernieuwde Stinspark ondersteunen dit initiatief.

 

Calistenics in de media:

Wat is calisthenics?

Een gezonder Ommen

Sporttoestellen in de buitenruimte moeten Zwijndrechtenaren in beweging krijgen

Drukte op fitnesspleintje in Nijmegen

Calisthenics is hot (bekijk de video op de pagina van de NPO)

 

 

 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Reacties van de gemeente

Hallo Ferdy,
Ik heb geen idee wat de stand van zaken nu is. Maar ik wilde je er even op attenderen dat de subsidie 'Overijssel in beweging' weer open staat. 

Hier vind je meer informatie:
Subsidie Overijssel in beweging - Provincie Overijssel

Hartelijke groet,
Marjolein Geurtsen

Hallo Ferdy,

Zou jij weer eens een update willen geven over de ontwikkelingen rondom dit initiatief, hoe loopt het contact met de politieke partijen? Wat is de volgende stap?

Hartelijke groet,
Marjolein Geurtsen

Hallo Ferdy,

Leuk idee! Je hebt al contact met de gemeente en de inititiatiefgroep van het Stinspark. Ook heb je het idee gepitcht bij de gemeenteraad vorige week. Goed om de bewoners van Westenholte op de hoogte houden van de vorderingen via MijnWijk!

Hartelijke groet,
Marjolein Geurtsen

Reacties

- - update - - Supergaaf dat we na bijna een jaar verder weer een stap dichterbij Calisthenics (voor jong en oud) in het Stinspark zijn! Van GroenLinks ontving ik bericht dat er (opnieuw) een motie is ingediend (samen met CU, D66, PvdA, CDA en Volt) om het calisthenics toestel geplaatst te krijgen in het Stinspark. De wethouder heeft aangegeven te willen uitzoeken wat de kosten zijn (verwacht dat het haalbaar is) en wil vervolgens met de wijkmanager en o.g. in overleg gaan over de plaatsing, rekeninghoudend met bijv. archeologische waarden. De motie is met unanieme stemmen aangenomen!!

Antwoord

*(kleine) update* Er is contact geweest met één van de gemeenteraadspartijen die enthousiast waren over het idee. Er werd aangegeven dat er geen (standaard) budget is voor 'omarmde' ideeën. Oftewel: meerdere partijen in de gemeenteraad zijn enthousiast, maar nu dient er nog worden gekeken óf er een mogelijk budget voor is vanuit de Gemeente. Het voornemen is om dit jaar te starten met de herinrichting van het Stinspark, begreep ik. Ik hoop dan ook van harte dat er op korte termijn een positief geluid komt vanuit de gemeente t.a.v. een budget voor een calisthenics-opstelling voor jong en oud in het mooie Westenholte. Hopelijk binnenkort meer (positief) nieuws! :)

Antwoord

Geweldig initiatief! Maak van hangjongeren letterlijk en figuurlijk hangjongeren. Een openbare, altijd vrij toegankelijke sportfaciliteit als een calisthenics park zorgt voor cohesie en sociale controle in de wijk. Neem als voorbeeld het calisthenicspark op het Lubeckplein die in de lente van 2019 is opgeleverd. Hier wordt gedurende de dag veel gebruik van gemaakt. Betrek jongerenwerkers van Travers erbij zodat er programmering wordt opgezet wat zorgt voor structureel gebruik. Scholen kunnen er met leerlingen ook lekker in de buitenlucht sporten.

Antwoord

Leuk initiatief waar jong en oud zijn energie kwijt kan.

Antwoord

Wat een leuk idee Ferdy

Antwoord

Goed idee. Het park moet voor iedereen aantrekkelijk worden.

Antwoord

Leuk idee!

Antwoord
Initiatief is geplaatst op 03-10-2021