Toegankelijkheid Kulturhus voor ouderen

Samenwerking leidt tot verhard pad naar Kulturhus en school

Samenwerking leidt tot verhard pad naar Kulturhus en school

“Mijn Wijk”, een samenwerkingswebsite van de Gemeente Zwolle, heeft ook in Wijthmen tot een mooi en zichtbaar resultaat geleid. Nog net voor de jaarwisseling is de beoogde verharding van het zandpad langs de voormalige paardenbak gerealiseerd. Een mooie samenwerking tussen Stichting Kulturhus, Wijthmense vrijwilligers, ROVA en de gemeente Zwolle. 

Daarmee ging de wens van o.a. een aantal ouderen in het dorp in vervulling. Na een flinke regenbui (en het regende nogal eens de laatste tijd) veranderde het pad met grote regelmaat door flinke plasvorming en modder in onbegaanbaar terrein voor gebruikers van scootmobielen maar ook fietsers. De schooljeugd kan nu ongehinderd naar school langs deze veilige route en wandelaars krijgen geen natte voeten meer en lopen geen gevaar meer te struikelen over boomwortels of een gat in het pad.

Lees meer op https://wijthmen.nl