-nieuwsbericht- PC Hooftstraat een buurt met enthousiaste bewoners

Wat begon met zes tuinmannen is uitgegroeid tot een groep van vijftien bewoners. Dat kwam voor een belangrijk deel door het enthousiasme van bewoners, maar ook door MijnWijk. Wijkbeheerder Ilse Bloemhof: “De website MijnWijk is een gemakkelijke manier om je idee voor de buurt breed onder de aandacht te brengen.”

Het bewonersinitiatief ‘Vergroenen PC Hoofstraat’ was het eerste initiatief dat door een bewoner op MijnWijk is geplaatst. Edwin van der Molen plaatste het bericht op MijnWijk: ‘Het plantsoen ligt er nu wat troosteloos en verdroogd bij. Wij tuinmannen willen het parkje meer kleur, groen en schaduw geven.’ Inmiddels heeft het initiatief 20 likes gekregen op MijnWijk, 21 reacties en doen 15 bewoners actief mee.

Ilse Bloemhof is wijkbeheerder stadsdeel Oost. Daaronder vallen de wijken Wipstrik, Diezerpoort, Berkum en Wijthmen. “Ik ondersteun deze bewoners. Om een beeld te krijgen van dit initiatief en de manier waarop het contact tussen hen en mij en mijn collega’s verloopt, kun je zien op de video op het YouTubekanaal van de gemeente Zwolle. Ik hoop dat die video en alle initiatieven op MijnWijk iedereen inspireren om eens met andere ogen naar hun buurt te kijken en te bedenken hoe het beter kan. Ik zou zeggen: plaats je idee op MijnWijk en leg via die weg contact met je buurt en met de wijkbeheerder!”

Meer over vergroenen PC Hoofstraat