'De Openlucht Tuin' - Wipstrik Noord

*Aangepaste plan: 

Na verschillende opties doorgenomen om een plek te creëren voor ontmoeting, spelen en meer groen in onze buurt worden de plannen om een aantal parkeerplekken om te toveren tot buurttuin steeds concreter.* 

Een grote beweegreden hiervoor is om de kind vriendelijkheid en de uitstraling van de wijk een impuls te geven alsmede het creëren van een ontmoetingsplek voor jong en oud om het ‘buurtgevoel’ terug te brengen. Daarnaast mist er op dit moment vinden wij de huidige situatie onvoldoende.

Wij willen invulling geven aan de/een nieuwe ruimte om er een zit-plek neer te zetten en een aantal duurzame speeltoestellen. Waar kleine, maar ook wat grotere kinderen zich kunnen vermaken. Wij zijn ons er uiteraard van bewust dat dit een investering is en denken graag mee hoe we dit samen met overige welwillende buurtbewoners kunnen realiseren.

Wij zijn op zoek naar buren, wijkbewoners en andere betrokkenen die ons idee willen ondersteunen.

Heb jij aanvullingen of tips, mogelijkheid tot aanleveren van materialen, fondsen werven o.i.d. laat het ons weten.

En... vergeet niet deze actie te LIKEN !

Foto’s geven impressie van de wenselijke situatie.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Reacties van de gemeente

ter info: Op donderdag 12 januari kunnen buren, buurttuinen en maatschappelijke initiatieven uit Zwolle met ondersteuning van Groene Loper Zwolle financiën aanvragen bij Het Oranje Fonds. Deze financiën kunnen zij inzetten om tijdens NLdoet op 10 en 11 maart de omgeving te vergroenen. Meer informatie over aanmelden bij Groene Loper:  link naar Groene Loper

Groeten Ilse 

Vandaag stonden jullie op de parkeerplaats om uitleg te geven aan jullie buren bij het ontwerp. Er zijn ongeveer 10 mensen geweest. De tekeningen die jullie lieten zien heb ik onder "bestanden" gezet zodat iedereen die kan inzien. We hebben afgeproken dat we gezamenlijk het ontwerp uit gaan werken, kostenraming gaan maken en op zoek gaan naar subsidies en fondsen. Groeten Ilse

Dag Annejet en Marit, morgen spreken we elkaar weer. Het gesprek gaat zich richten op de vervolgstappen om een klein deel van het parkeerterrein om te bouwen naar een plek waar groen, ontmoeten en spel door de buurt wordt vormgegeven. Dit idee gaan de initiatiefnemers voorleggen aan de buurt. Daarvoor maken zij samen met een groenontwerper van de gemeente een ontwerpje, zodat iedereen daarop kan reageren. 

Groeten Ilse  

Ik wil je attenderen op het aanvragen van de NL Doet subsidie (max € 350) bij Oranjefonds. NL Doet is dit jaar op 11 en 12 maart 2022. De GroeneLoper Zwolle ondersteunt buurtinitiatieven bij het aanvragen van deze subsidie. Dat kan op maandag 10 januari  tussen 16-21u aan de Esdoornstraat 3. Je moet je vanwege corona vooraf aanmelden op: http://www.groeneloperzwolle.nl/nldoet/

De Groene Loper biedt dit jaar gratis struiken aan. Onder het motto ‘hapje voor jou, hapje voor mij’ is dit een combinatie van struiken waar buurtbewoners bessen van kunnen plukken en waar ook dieren van kunnen profiteren.

GROETEN, ILSE

Beste Marloes, ik lees jouw reactie over het trapveldje. Dank voor de 'post'. Het trapveldje is een speel/sportplek die wij als gemeente in beheer hebben. Deze willen wij behouden en is niet beschikbaar voor een buurtinitiatief. Samen met de initiatiefnemers hebben we het huidige speelterreintje tusen de hoogbouw aan de Betje Wolffstraat onderzocht. Deze speelplek is van woningstichting Delta Wonen. Dat maakt een buurtinitiatief op die plek moeilijk . In gezamenlijkheid met initiatiefnemers onderzoeken we nu het parkeerterrein. Uiteraard nemen we daarin de parkeerdruk mee. Groeten Ilse 

De bijeenkomst met de bewoners van het appartementencomplex van Delta Wonen over jullie idee heeft een paar mooie gesprekken met de bewoners opgeleverd. Zij zagen jullie idee van een "openlucht tuin" wel zitten, mits er geen bankjes komen. Ze verwachten publiek die hier gaat hangen en overlast veroozaakt. Er zijn slechts 4 van de ongeveer 20 appartementen geweest. Delta Wonen bepaalt hoe ze hier mee verder gaan. Ondertussen onderzoeken wij een alternatieve locatie: een aantal parkeervakken (circa 6) op het p-terrein ombouwen naar een speel- en ontmoetingsplek (zie luchtfoto). Groeten Ilse    

We zijn nu in gesprek over een moment waarop jullie je plan voor een 'openlucht tuin' voorleggen aan de bewoners van het appartementencomplex van Delta Wonen. Hoe staan zij er tegen over als de speeltuin die nu op hun terrein ligt omgebouwd wordt door buurtbewoners naar een speel en ontmoetingsplek voor de hele buurt?   

Ik wil je attenderen op het aanvragen van de Burendag subsidie (max € 350) bij Oranjefonds. Burendag is dit jaar op 24, 25 en 26 september 2021. De GroeneLoper Zwolle ondersteunt buurtinitiatieven bij het aanvragen van deze subsidie. Woensdag 23 juni tussen 16-20u is de inschrijving hiervoor. Je moet je vanwege corona vooraf aanmelden op: www.groeneloperzwolle.nl/burendag/ GROETEN, ILSE

Even een update voor de geïnteresseerden van dit initiatief: we zijn in overleg met de woningcorperatie of de plek waar nu het speeltuintje aan de Betje Wolffstraat ligt, ingezet mag worden voor het buurtinitiatief. Daarvoor is contact met de huurders nodig en moeten we een aantal andere afspraken overeenkomen. Dat kost ons even tijd. De overleggen die nodig zijn hiervoor doen we uiteraard samen met de initiatiefnemer en deelnemers.

Hoi Annejet en Marit, het is goed om elkaar even te spreken. Een toestemming om het beoogde plekje, waar nu het speeltuintje Betje Wolffstraat is, laat langer op zich wachten dan gehoopt. De woningcorporatie staat er nog steeds open voor, maar vraagt tijd om eea te onderzoeken. Ik overleg graag met jullie wat een logische vervolgstap is. Groeten Ilse

Dag Annejet en Marit, de eerste reactie van de woningcorporatie is positief. Zij staan open voor een verdere verkenning van het beschikbaar stellen van het gebiedje waar u een speeltuintje is. Ik vraag bij de corporatie na wanneer zij hierover een definitief antwoord geven. Groeten Ilse

Ter info: Vanaf nu is het stappenplan voor buurtinitiatieven te zien door op de homepage te klikken op “zo werkt het” en vervolgens in de linkerkolom “initiatieven”.

Beste Annejet en Marit, We hebben in ons gesprek bij jullie in de straat het gehad over jullie ideeën, de potentiële locaties en de uitkomsten van de enquete die jullie huis-aan-huis en via internet hebben gedaan. Jullie staan open voor de reactie van anderen en dat ervaar ik als zeer positief. Zo zijn jullie je er van bewust dat de locatie naast het openluchtbad (wit gearceerd in jullie kaartje) door hondenbezitters gebruikt wordt als losloopveld. We hebben daarom gekeken naar andere potentiële locaties bij jullie in de buurt voor een speel- en ontmoetingsplek. Ik ga nu eerst in overleg met de woningcorporatie over gebruik van hun grond. Over 2 weken hebben we contact over de uitkomsten van dit gesprek. Groeten van Ilse

Beste Annejet, dank voor het delen van jouw idee voor een nieuwe speelplek in de Wipstrik op mijnwijk. Het is een heldere beschrijving en met de impressie en luchtfoto is het mij duidelijk wat je wilt. Goed om te zien dat er al 2 deelnemers zijn. Voor nu is het belangrijk dat je buurtbewoners op de hoogte stelt van jouw idee en hen vraagt te reageren op jouw idee. Dat kun je eenvoudig doen door op de "deel dit initiatief" knop te drukken. Is er een straat- of buurtapp dan is dat de makkelijkste manier van delen. Ik stuur je via email het stappenplan. Deze komt binnenkort beschikbaar op mijnwijk, maar tot die tijd stuur ik deze aan initiatiefnemers via mail. Laat via "reacties"gerust weten als je vragen hebt. Zo kan ieder onze communicatie volgen. Groeten van Ilse (wijkbeheerder oost)

Reacties

Ik ben stiekem wel heel benieuwd wat de stand van zaken is! De plannen destijds waren erg tof om te zien tijdens de bijeenkomst, wanneer gaat de eerste schop de grond in? :-D

Antwoord

Beste Sjoerd en CW, wij staan er voor open het plan een keer mondeling toe te lichten samen met Ilse Bloemhof van de gemeente Zwolle. En we zijn ons bewust van de parkeerdruk in de wijk, maar van de 75 plekken worden er maar 3 plekken opgeofferd (want er komen er ook weer 3 bij aan de andere kant) en behalve met een wedstrijd van PEC Zwolle staat de parkeerplaats in de laatste onderzoeken op verschillende tijdstippen nooit meer dan 60% vol.

Antwoord

Ik hoop echt dat we dit nog kunnen tegenhouden!

Antwoord

Beste, Allereerst wil ik aangeven dat ik positief ben over het initiatief dat er meer groen in de wijk wordt aangebracht. Ik ben altijd een voorstander van meer groen in de wijk. Echter heb ik met de plek van de 'De Openlucht Tuin mijn twijfels of dit de juiste keuze is. Ik heb een aantal opmerkingen en vragen hier over: Als de voor auto bedoelde parkeerplekken verdwijnen. Waar denken jullie dat de auto’s dan geparkeerd worden? Ik vermoed dat deze of op de straten en of de stoep geparkeerd worden wat mij niet bevorderlijk lijkt voor de drukte in het straatbeeld. Verder zijn er hier al 2 speel plekken in een straal van 50 meter waar ik niet zoveel mensen zie komen. 1 is een klein speeltuintje die een beetje af is gezet. De ander is een voetbalveld die op een mooi plek ligt maar niet echt uitnodigend is. Dat veldje zou je ook ook kunnen opknappen zodat het aangenamer is om daar met kinderen te komen. Daar heb je ook geen last van het verkeer.

Antwoord

Beste, Allereerst wil ik aangeven dat ik positief ben over het initiatief dat er meer groen in de wijk wordt aangebracht. Ik ben altijd een voorstander van meer groen in de wijk. Echter heb ik met de plek van de 'De Openlucht Tuin mijn twijfels of dit de juiste keuze is. Ik heb een aantal opmerkingen en vragen hier over: Als de voor auto bedoelde parkeerplekken verdwijnen. Waar denken jullie dat de auto’s dan geparkeerd worden? Ik vermoed dat deze of op de straten en of de stoep geparkeerd worden wat mij niet bevorderlijk lijkt voor de drukte in het straatbeeld. Verder zijn er hier al 2 speel plekken in een straal van 50 meter waar ik niet zoveel mensen zie komen. 1 is een klein speeltuintje die een beetje af is gezet. De ander is een voetbalveld die op een mooi plek ligt maar niet echt uitnodigend is. Dat veldje zou je ook ook kunnen opknappen zodat het aangenamer is om daar met kinderen te komen. Daar heb je ook geen last van het verkeer.

Antwoord

Ziet er goed uit

Antwoord

Één van de weinige wijken waar men nog normaal kan parken. Hierbij mag ik eigenlijk niet spreken over "wijk", want buiten de Betje wolffstraat om staat alles gewoon propvol. Het doet mij deugd dat eveneens de visite met gemak en kosteloos kan parkeren. Tijdens de regelmatige wedstrijden van PEC Zwolle is het echter wel moeizaam om nog een plekje bij ons voor de deur te vinden. Meer groen is natuurlijk nooit een slecht idee, alleen het betreurt mij dat dit ten koste gaat van de parkeergelegenheid, die bovendien in de toekomst alleen maar zal verslechteren o.b.v. het toenemende aantal auto's. Graag zou ik zien dat dit ergens anders wordt gerealiseerd, er zit toch al een ruim grasveld met speeltoestellen?

Antwoord

We zijn al weer 2 jaar verder, maar achter de schermen hebben we niet stil gezeten. Zoals Ilse al had gemeld zijn er meerdere opties onderzocht en vergeleken en lijkt het nu wat concreter te worden; Een groenstrook met ontmoettingsplek op de parkeerplaats tussen Betje Wolffstraat en Aagje Dekenstraat. Er is onderzoek gedaan naar parkeerruimte, verkeer en bezetting. Concreet houdt dit in dat de parkeerplaats opgesplitst zal gaan worden in 2 delen. Met beide een eigen inrit/uitrit. Eén inrit aan de Betje Wolffstraat zal dan mogelijk verplaatst worden naar de Da Costastraat/Aagje Dekenstraat. We hebben een schets van de gemeente ontvangen met plattegrond en sfeerbeelden. Die willen wij graag met jullie delen. Ook organiseren wij een ontmoeting op de desbetreffende plek. Wij hopen jullie daar te zien op zaterdag 1 oktober van 10.00 uur - 11.00 uur!

Antwoord

Kunnen jullie die hier delen ?

Antwoord

Hoi Arne, Ja! Na zaterdag zullen we de uitkomst delen na aanpassing van de eventuele feedback van betrokkenen.

Antwoord

Goedemorgen, Dank voor de update! Ik vraag me af of ik het moment gemist heb waarop het vervallen ‘voetbalveld’ achter het speelveldje afgezegd werd als locatie. Volgens mij is dit nog steeds de beste plek. Het speeltuintje waar nu over gepraat wordt ziet er in mijn ogen nog best netjes uit. Ik vraag me af of het een wijs idee is om, in een wijk waar de parkeerdruk al zo groot is, een aantal parkeervakken op te offeren.

Antwoord

Het "voetbalveld" is in mijn optiek ook de beste plek, hoewel de beton vlakte in de Betje Wolffstraat ook wel wat meer groen zou mogen hebben.

Antwoord
Gepromoveerd naar Voorbereiding op 29-10-2021

Fijn dat iedereen zo enthousiast is over het idee om een nieuwe speel en ontmoetingsplek te creëren in onze buurt! Het andere idee om het grote voetbalveld aan te pakken juichen we alleen maar toe! Het is niet onze intentie om het hondenveldje te vervangen, naar ons idee is er ruimte genoeg voor beide doeleinden. En waarom we ons in de eerste instantie niet willen richten op het bestaande speeltuintje is omdat we het geen fijne plek vinden. Er is geen goed zicht op, het is een een donker hoekje, het heeft geen open karakter, want door de omheining denken veel mensen dat het een privé speelterrein is. We proberen deze week zoveel mogelijk meningen en ideeën te verzamelen over dit plan door middel van deze enquête, voel je vrij om in te vullen: https://forms.gle/ArHnGToifge5BU5WA

Antwoord

Tof initiatief. Ik ondersteun dit van harte. Ik heb afgelopen week gesproken met de gemeente over het voetbalveld tussen de Aagje Dekenstraat en flat Tesselschadestraat. Ze zijn dus al op de hoogte dat er bewoners zijn die daar iets willen veranderen.

Antwoord

Onze voorkeur heeft inderdaad ook het verbeteren van deze bestaande plaats met bestemming speeltuin. Dit ook omdat de gekozen plek een van de enige plaatsen in de buurt is waar men geaccepteerd de hond uit mag laten. Zelf ruim ik altijd achter mijn hond op, dit is de enige plek in de wijde omtrek waar een hondenafvalbak met zakjes staat. Het veldje wat Arne omschrijft is veiliger qua verkeer, groter en heeft al het juiste bestemmingsplan.

Antwoord

Super actie van jou Arne Pronk! Marloes van der Steege, ben helemaal mee eens. Het voetbal veldtje is inderdaad een betere plek voor de kinderen hij is mooi afgesloten van alle kanten. Verder is de plek waarvoor deze initiatief opgestart is de enige officiele hondenhalte plek. https://www.zwolle.nl/hondenkaart en klik op 'online bekijken' Hier kun je zien dat in wipstrik-noord alleen een honden haalte is vergeleken met wipstrik-zuid waar 3 hondenhaaltes/losloopterrein's zijn. Deze hondenhaalte brengt al veel mensen bij elkaar, veel honden eigenaren komen hier hun honden uitlaten en dan gezellig kletsen. Zou heel jammer zijn als dit niet meer bestaat.

Antwoord

De locatie van het poppetje is verschoven, maar op de 2e foto goed zichtbaar waar we het willen realiseren. (Veldje naast het openluchtbad)

Antwoord
Initiatief is geplaatst op 22-02-2021