-Nieuws- Jellissenkamp Doet

Els, John en Anneke wilden het plein voor hun woning aan de Jellissenkamp niet alleen aantrekkelijk maken als ontmoetingsplek, maar ook een bijdrage leveren aan de natuur. ‘En de egels die er nu komen niet te verjagen’, aldus Anneke Postma. De bewoners legden contact met wijkbeheerder Jeanette Santing. Nu ligt er een groenplan en is de grond plantklaar.

Anneke: “Wij wonen in een hof. Het centrale punt is een plein met wat groen er om heen. Ik dacht dat kan beter en heb een berichtje geplaatst in onze buurtapp. Iedereen was positief. Buren Els Hoogland en John Wennings wilden mij wel helpen.’

Ontwerp

Wijkbeheerder Jeanette Santing: ‘De bewoners benaderden mij met de wens om het pleintje te vergroenen. Er staan wat krentenboompjes en struiken, maar het geheel is niet echt aantrekkelijk. Bovendien was een van de bomen doodgegaan en nooit vervangen. De gemeente juicht dit soort bewonersinitiatieven toe en we spraken af dat de bewoners een plan maken.’ Anneke: ‘En toen heeft  John op basis van de suggesties van Els -die veel plantenkennis heeft- een schets gemaakt. Een groenexpert van de gemeente heeft daarna een ontwerp gemaakt.’

Adoptiegrond

De krentenbomen blijven staan, want die bloeien mooi in het voorjaar. De struiken geven beschutting aan egels dus die blijven ook behouden. De gemeente plaatst twee nieuwe bomen en maakt een deel vrij voor de inrichting door de bewoners. Jeanette: ‘Dat deel adopteert de buurt. Dat betekent dat zij het beheer en onderhoud er van doen. We hebben daarover afspraken waarvoor de bewoners binnenkort een adoptieovereenkomst tekenen.’

www.zwolle.nl/adoptiegrond

Plantdag

De plantdag was op NLdoet-dag eind mei. Anneke: ‘De planten hebben we van de subsidie van het Oranjefonds gekocht. We kopen bewust bij een kweker die milieuvriendelijk werkt, want we willen geen planten waarover gif gespoten is. Die planten zijn niet bij- en vlindervriendelijk. En we zijn erg blij met het bankje dat we van de gemeente hebben gekregen.’

MijnWijk

Jeanette: ’Dit is een mooi voorbeeld, maar er zijn meer bewoners die zich inzetten voor een aantrekkelijke buurt. Die staan op deze website MijnWijk. Ik hoop dat hierdoor meer bewoners geïnspireerd raken. Dus ik roep iedereen op om eens goed om zich heen te kijken en het idee voor de buurt op MijnWijk te plaatsen.’

Vergroening pleintje Jellissenkamp 16-66 en 11-25 - MijnWijk (zwolle.nl)