Aan de Ulgerkamp onderhouden bewoners het groen

Bewoners onderhouden zelf het groen achter hun huis en onderhouden het terrrein zodat het nestjes blijft. Ze snoeien waar nodig en planten bloemen of planten om het terrein op te fleuren. Dit gebeurt in overleg met de gemeente en gezamenlijk gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een adoptieovereenkomst.