Speeltuin rommestraat / van rielstraat

In een mooie ruime hoek tegenover de rommestraat en de van rielstraat ligt een ruime speeltuin. Op het eerste gezicht mankeert er niet veel aan de speeltuin. Maar als je als ouder langer bij de glijbaan staat, merk je Dat het zand zowel door de kinderen gebruikt wordt -ze kunnen er naar hartenlust in graven-, als ook door de katten uit de buurt - ook zij graven er naar hartenlust in, nadat zij hun behoefte gedaan hebben-. 

Zand voor de kinderen is fantastisch, maar wellicht is het een idee om het zandoppervlak kleiner, en met omheining te maken. Mogelijk misschien afdekbaar. Ook vinden de kinderen de glijbaan/klimtoestel en schommel fantastisch, maar misschien is het een idee om van de speeltuin een groene(re) belevenis tuin te maken. Een tuin waar in kinderen kunnen klimmen, kruipen, glijden, rennen, beleven. 

Is er iemand in de wijk die dit ook een goed idee vindt. En is er iemand die wil meedenken over specifiekere ideeën? 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Reacties van de gemeente

Beste Hester en Carien,

Ik heb een aantal keer geprobeerd via de mail contact met jullie te krijgen. Helaas is dat nog niet gelukt. Wanneer ik na volgende week nog geen contact heb gehad dan halen we het initiatief van dit platform. Wanneer jullie op een later moment toch met het initiatief aan de slag willen, kan ik het weer online zetten.

Met vriendelijke groet, Monique Wiegers

 

Beste Hester en Carien,

Ik heb een aantal keer geprobeerd via de mail contact met jullie te krijgen. Helaas is dat nog niet gelukt. Wanneer ik na volgende week nog geen contact heb gehad dan halen we het initiatief van dit platform. Wanneer jullie op een later moment toch met het initiatief aan de slag willen, kan ik het weer online zetten.

Met vriendelijke groet, Monique Wiegers

 

Beste Hester en Carien, 

Wat mooi dat je het initiatievenplatform  MijnWijk hebt gevonden. MijnWijk is een platform voor bewonersinitiatieven waarbij bewoners zelf actief zijn in planvorming, uitvoering en onderhoud. Wanneer jullie als buurt hieraan een bijdrage willen leveren dan ga ik graag met jullie in gesprek. Wanneer het een vraag is aan de gemeente om de speeltuin aan te pakken dan speel ik deze vraag door naar mijn collega die over de speeltuinen gaat en halen we het initiatief van deze website. Ik hoor/lees graag welk spoor jullie willen volgen. 

Met vriendelijke groet, Monique Wiegers

 

Reacties

Initiatief is geplaatst op 23-05-2022