-Nieuwsbericht- Een speeltuin voor jong en oud

Het is misschien wel het oudste bewonersinitiatief, want de speeltuin Klaasje Zevenster in Wipstrik Noord bestaat al sinds 1987. Bart Hofman is een van de bestuursleden en vertelt over de plannen om de speeltuin op te knappen: ‘De speeltuin is van bewoners. Daarvoor is toen een Vereniging opgericht. De speeltuin was verouderd en het bestuur niet meer heel actief. Sommige leden zijn verhuisd, andere hebben inmiddels grotere kinderen. Ik wilde er weer leven inblazen.’

Bart legde contact met de gemeente met de vraag wat die voor hen kon betekenen. Speeltuinbaas Ype de Bruin en wijkregisseur Ilse Bloemhof kwamen een kijkje nemen. Ilse: ’Hier heeft de gemeente eigenlijk geen rol, maar wij denken graag mee in bijvoorbeeld subsidiepotjes. Zelfs de grond is van de vereniging. Maar in deze buurt is geen speeltuin en voor iedereen is deze mooie groene plek vrij toegankelijk. Daarom willen we wel ons steentje bijdragen. Ype: ‘We hebben afgesproken dat we de speeltuin opnemen in de planning voor de veiligheidsinspectie van de speeltoestellen. Die kosten zijn voor onze rekening. Inmiddels is er een eerste inspectie geweest. Bewoners weten waar reparatie of vervanging noodzakelijk is, zoals het repareren van een schommel.’ Ilse: ‘En we leveren houtsnippers en doen de inspectie naar de gezondheid en veiligheid van de boom.’

Geld aanvragen

Ook vanwege de uitkomsten van de inspectie kozen de bewoners er voor om de speeltuin grondig te renoveren. Bart: ‘Dat betekende een inrichtingsplan maken en de financiën regelen. De branchevereniging voor speeltuinen heeft ons enorm geholpen met een overzicht van fondsen en subsidiemogelijkheden. Met een bijdrage van de gemeente kregen we de begroting rond.’

Inrichtingsplan

Bart: ‘We hebben eerst een enquête gehouden onder de bewoners. Zij kozen voor natuurlijke spelelementen en ruimte om te sporten voor de oudere kinderen en volwassenen. Op een zaterdagmiddag knipten de kinderen uit speeltuinbrochures de speeltoestellen van hun keuze en plakten zelf een speeltuin. Zij kozen vooral voor klim-, glij en klautertoestellen. Onderwijl gingen de volwassenen aan de slag met allerlei kluswerk. ’

Met de ideeën en wensen hebben de bewoners samen met het bedrijf dat de speeltoestellen levert het inrichtingsplan gemaakt. Ype: ‘Als ze dat hadden gewild had onze ontwerper ze kunnen adviseren. Maar dat was niet nodig. Er ligt nu een heel mooi plan. We hebben het wel gehad over het inclusief maken van de speeltuin. Dus dat ook kinderen met een beperking er kunnen spelen. Maar daarvoor is de ruimte te klein.’ Bart: ‘Er komt wel kunstgras en een deel daarvan is vlak, zodat een stukje toegankelijk is voor een rolstoel.’

Aan de slag

De voorbereidingen zijn begonnen. Nadat de grond is afgegraven zijn de bewoners aan de slag gegaan met scheppen, kruiwagens, zand en heel veel energie en plezier. ‘Eind april worden de toestellen geleverd’, aldus Bart. ‘Daarna gaat de hovenier aan de slag met het beplantingsplan. Dat groen moet ook worden onderhouden. We vragen de wat oudere bewoners om daarbij te helpen. Zo betrekken we jong en oud bij deze nieuwe speel- en ontmoetplek.’

Ilse: ‘Diepe buiging voor deze bewoners die deze megaklus hebben opgepakt. Als alles volgens plan verloopt is de speeltuin in juli klaar. Dan kan de buurt er nog een zomerlang van genieten. Je ziet ook hier dat zo’n gezamenlijk initiatief het contact in de buurt versterkt. Dan zoek je mekaar vaker op en dat kan straks mooi in de speeltuin. Voor een kop koffie of om samen te sporten.’

Herinrichting speeltuin KlaasjeZevenster - MijnWijk (zwolle.nl)