Herinrichting speeltuin KlaasjeZevenster

De speeltuin en de daarbij horende speeltuinvereniging Klaasje Zevenster bestaan sinds 1987. De speeltuin is gevestigd in de wijk Wipstrik tussen de huizen aan de Tesselschadestraat, Van Lennepstraat en de Vondelkade.

Aanleiding voor dit project
Wij onderhouden de speeltuin helemaal zelf. De buren komen hiervoor meermaals per jaar samen; vele handen maken licht werk.

Naast de jaarlijkse contributie en donaties (ongeveer 100 adressen)
zijn er geen (vaste) inkomsten voor Klaasje Zevenster, we hebben dan ook geen eigen financiële mogelijkheden voor groot onderhoud aan / vervanging van de speeltoestellen.
Inmiddels doet de speeltuin hier en daar ook wel behoorlijk gedateerd aan. Daar komt bij dat onze speeltoestellen jaarlijks worden gekeurd en daaruit volgt dat het speelhuisje aan vervanging toe is.
Ook is er in de speeltuin een grasveldje waarop gesport zou kunnen worden. Er is een voetbalgoaltje, er staan palen waar een volleybalnet aan kan en er staat een basket. Het grasveldje is door intensief gebruik echter zo versleten en hobbelig geworden dat sport en spel niet uit de verf kunnen komen.
In de wijk zijn verder geen speeltoestellen of speelveldjes, dus er is een grote behoefte aan een grondige renovatie van de speeltuin Klaasje Zevenster!

- Enquête
Deze behoefte is ook gebleken uit een enquête die we hebben afgenomen bij de leden. Zo’n 35 gezinnen vulden deze in. Zij willen het liefst een speeltuin met veel ‘natuurlijke’ elementen (een speelheuvel, hout als materiaal) en zouden graag zien dat het sportveldje
weer goed gebruikt kan worden (ook door de oudere kinderen en volwassenen). Ook willen de leden graag dat de speeltuin het karakter blijft houden van een ontmoetingsplek voor de hele wijk.
- Betrokkenheid kinderen bij de plannen.

 Als bestuur van Klaasje Zevenster hebben we bij verschillende ‘speeltuinbedrijven’ informatie ingewonnen en brochures opgevraagd. Na een klusochtend in de speeltuin hebben wij de kinderen gevraagd uit al deze brochures en folders de mooiste speeltoestellen te knippen en zelf ‘een speeltuin te plakken’. De kinderen gingen enthousiast
aan de slag en uit de resultaten bleek duidelijk dat de kinderen een speeltuin willen waar ze kunnen klimmen, klauteren, kruipen en glijden (zie bijgevoegde tekeningen.)

Met de uitkomsten van de enquete en de input van de kinderen in ons achterhoofd hebben we verschillende bedrijven uitgenodigd in de speeltuin en hebben we deze bedrijven gevraagd om een ontwerp/offerte te maken. Het plan dat wij ontvingen van Boerplay voor de speeltuin sluit het best aan bij onze wensen. Het volledige ontwerp is in te zien in de
bijlage. De offerte van kunstgrasboer.nl had de scherpste prijs en sluit helemaal aan op onze wens om een mooi sport en speelveld te creëren.

Nieuwsbericht Een speeltuin voor jong en oud