Méér groen in de Jupiterstraat!

In de Jupiterstraat (deel tussen Meppelerstraatweg en Mombaerstraat) hebben we aan beide zijden van de straat erg brede stoepen. Dit is heel fijn, want iedereen heeft voldoende ruimte om te spelen, bij de auto te komen of burenpraatjes te houden.

Ook hebben we een speeltuintje, die erg verouderd is en ook veel tegels heeft.

In tijden van hittestress in de zomer, bakken water in de herfst en winter en afnemende biodiversiteit is meer groen eigenlijk heel logisch. Bovendien maakt het de straat ook aantrekkelijker voor zowel bewoners en voorbijgangers. 

Wanneer we delen van de stoepen omtoveren tot groene stroken, blijft er nog meer dan genoeg ruimte over voor parkeren, wandelen en spelen. Samen kunnen we vast tot mooie ideen komen hoe we dit kunnen doen! 

De gemeente stimuleert dit soort intitiatieven en zorgt voor afvoer stoeptegels, zwarte grond en helpt zoeken naar financiering. Van bewoners verwachten ze de aanplant zelf en periodiek onderhoud, bijvoorbeeld heggen bijhouden.