Sint Josephplein als buurttuin

Het Sint Josephplein is een groen hart, waar oude bomen in het gras staan en onlangs een oorlogsmonument onthuld is. De huidige groene inrichting met ijzeren hekwerk nodigt niet uit tot gebruik. Daarom zijn bewoners van het plein en aanliggende straten na gaan denken over een andere inrichting. Het plan is klaar en tijdens NL Doet 2020 is een start gemaakt met de aanleg. In plaats van gras vind je hier bessenstruiken, kruiden en bloeiende planten.