-nieuwsbericht- Bewoners Händellaan tuinieren op gemeentegrond

“We blijven nu meer thuis. In de zomer zaten we wat vaker voor het huis, omdat onze achtertuinen op het zuiden liggen waar het soms te warm werd. Daardoor ontstonden als vanzelf de plannen voor het grasveld tussen blok 10 en de straat.” Marijke Nieuwenbroek is een van de bewoners aan de Händellaan in Holtenbroek. Geregeld slaat de hechte groep bewoners de handen in een, zoals voor groene daken en nu de inrichting van het grasveld.

 Blok 10, noemen ze zich, want zo heette het huizenblok voor de oplevering van hun nieuwbouwwoning. Marijke: “Dat is nu acht jaar geleden. Het klikte vanaf het eerste moment. We kwamen al wel geregeld bij elkaar bijvoorbeeld op burendag. Op een gegeven moment werden we ons meer bewust van het belang duurzaamheid, biodiversiteit en van groen. Dan kijk je met andere ogen om je heen.”

Meer groen

Alle schuren en uitbouw van de woningen hebben inmiddels groene daken. Dat is niet alleen goed voor de isolatie tegen kou en hitte, de planten nemen ook regenwater op wat tegenwoordig soms met bakken uit de hemel komt. Daardoor verminder je de kans op overstromingen in de straat. Marijke: “We  werden extra geïnspireerd door de bewoners van de Lortzinghof die samen met de wijkbeheerder hun straat zo prachtig mooi opnieuw hebben ingericht met planten en bloemen. We zagen mogelijkheden voor het grasveld voor ons huis.”

Ontwerp

Wijkbeheerder van de gemeente Zwolle Monique Wiegers: ”Net als de bewoners van de Lortzinghof adopteren de bewoners van blok 10 een stuk grond van de gemeente. Nadat zij hun initiatief op het platform MijnWijk hadden geplaatst, heb ik online met de bewoners hun plannen doorgesproken. Daarna is onze groenadviseur in de Händellaan gaan kijken. Nu maakt de adviseur een ontwerp voor de nieuwe inrichting van het grasveld waarin de wensen van de bewoners worden meegenomen.”

Veilig spelen in het groen

Marijke: “Het eerste idee was een speelplek voor kinderen, maar met een omheining zodat ze niet zo maar de straat op kunnen rennen. Met de adviezen van de groenadviseur hebben we nu een beter plan. Ook veilig voor spelende kinderen, maar met een groene afscheiding. We werden door Monique ook op het idee gebracht om langs de huizen geveltuintjes aan te leggen. We hebben daarvoor een plantadvies gekregen”

Ondersteuning

Zodra het ontwerp klaar is gaan de bewoners aan de slag,  met hulp van ROVA die de grond plantklaar maakt. Monique: “Heel bijzonder is dat deze bewoners allemaal een geldbedrag inleggen. Daarmee zijn er meer mogelijkheden, maar met subsidie kun je ook al een heel eind komen naast deskundig advies of materiaal van de gemeente en menskracht zoals van de mannen van ROVA.”

Adoptieovereenkomst

De bewoners richten het groenvak zelf in en onderhouden dat ook. Monique: “Daarvoor tekenen ze een overeenkomst. Daarin staat wat de gemeente en ROVA doen en wat de bewoners doen.”

Marijke: “De gemeente doet de inkoop van de beplanting, dat scheelt al heel veel werk. Dus top! Als Corona ons niet te veel dwarszit, kunnen we in maart aan het werk. Heerlijk als we straks op een warme zomerdag voor het huis uitkijken op een mooie, groene oase met spelende kinderen.”

Volg dit initiatief