Speelveld Corellistraat 25-53

Er grenzen 12 huishoudens direct met de voor- of achtertuin aan ons speelveld, waarvan 7 huishoudens en diens kinderen het veld wekelijks, zo niet dagelijks gebruiken.

De leeftijd van de, in totaal 21, kinderen variëren van baby's, tieners maar ook jongvolwassene. 

Het is onze wens om voor al onze kinderen meer speelvariatie te creëren waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende leeftijdscategorieën. Op deze manier willen we de saamhorigheid onder de buren en buurtkinderen in ons 'hofje' versterken. Tevens willen we inspelen op het vormen van een gezonde lyfestile, zo is er namelijk rekening gehouden met de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen. Zij zullen namelijk weer getriggerd worden om meer buiten te spelen, waarbij niet alleen een appèl wordt gedaan op de motorische ontwikkeling maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. 

Hierbij vragen wij van de Gemeente Zwolle het volgende:
- wat mag wel, wat mag niet?
- hulp in aanleg en uitvoering
- financiële bijdrage voor aanschaf speeltoestellen 

In tussentijd hebben we niet stil gezeten.
Zo zijn alle buren benaderd en kan bij deze gezegd worden dat het draagvlak 100% is dat het speelveld toe is aan vernieuwing. Tevens is er al rondgekeken en rondgevraagd naar tweedehands materiaal, zodat het project ook duurzaam wordt en er een zo laag mogelijk financiële steun nodig heeft. 

Ook is er al flink gebrainstormd en ligt er zelfs al een plannetje klaar waarin de wensen visueel gemaakt zijn. 

Het concept plan is te zien op: http://youtu.be/_ePJJzLjOCs

We zijn enorm benieuwd wanneer we met z'n allen de handen uit de mouwen kunnen steken om ons veldje een make-over te geven!