Groen in plaats van parkeren

In het straatje achter de Hasselterdijk, uitkomend op de Bastionstraat, willen we graag een deel van de bestrating vervangen voor groen.
Het doel is om hiermee parkeeroverlast te voorkomen, doordat de straat dan te smal is om te parkeren én om onze buurt groener en aantrekkelijker te maken.
We willen graag de groenstrook ;aten beplanten met bodembedekkers, bloeiende en groenblijvende struiken én met de buurt onderhouden.