Honden speelveld Ittersummerpark

In het Ittersummerpark is al jaren een hondenlosloopgebied. Echter door allerlei omstandigheden is dit niet bij een ieder bekend. Waarschijnlijk kwam dit ook door de plaatsing van een keet voor hangjongeren. 

De combinatie van deze plek voor de jeugd en het hondenlosloopgebied was allerminst een handige keuze.

Naar aanleiding van een bewonersinitiatief heeft er op 6 november 2023 op de oude locatie van het hondenlosloopgebied een bijeenkomst plaatsgevonden met als onderwerp de aanleg van een honden speelveld. Hierbij waren zowel de vertegenwoordigers van de Gemeente Zwolle, Travers Welzijn als natuurlijk de geïnteresseerde hondenbezitters aanwezig. Travers Welzijn droeg daarbij zorg voor een warm drankje en een koekje. Het doel van de bijeenkomst was het inventariseren van de behoeften en wensen van de hondenbezitters.

Inmiddels heeft een tweede overleg plaatsgevonden en is het hek met toegangssluis geplaatst. Tijdens het laatste overleg hebben we gesproken over de te plaatsen bankjes en speelattributen zoals een rioolbuis of een snuffel boomstam voor de honden. Deze laatste moeten tegen een stootje kunnen en niet door deze of gene (!) mee naar huis genomen kunnen worden. Ook is er gesproken over gedragsregels bij het betreden van het veld. Iedereen is immers verantwoordelijk voor zijn eigen hond(-en) en zal daar ook navenant mee om moeten gaan.

Ik hoor regelmatig de vraag wanneer het veld open gaat. Het gras is opnieuw ingezaaid en het wachten is op een goed ontwikkelde graszode. Als we te vroeg het veld op gaan met onze honden, trappen we de zoden kapot en wordt het een grote modderbad. Dus, toch nog even geduld hebben.

Al met al is het weer een mooi initiatief voor zowel onze honden maar zeker ook ter bevordering van het intermenselijke contact.