Ontwikkelingen Oldenelerpark

Het Oldenelerpark is een gewaardeerd verblijfsgebied, met een hoog natuurgehalte. Vooral de combinatie met het Beekmanpad op de IJsseldijk lokt vele wandelaars en fietsers.

Alhoewel er geen noodzaak is om het park te verbeteren, zijn er wel een aantal ontwikkelingen op komst. Zoals:

  1. De dijkversterking, het achterste gedeelte van het park ligt binnen de invloedssfeer van de dijkversterking.
  2. Het hondenlosloopterrein wordt mogelijk verplaatst.
  3. Een mogelijke koppeling tussen de ontwikkeling van het Harculoterrein en het Oldenelerpark.

We willen graag meedenken over deze ontwikkelingen en eventuele koppelkansen benutten.

Er zijn al een paar ideeën op tafel gekomen, zoals:

  • Maak van de natte plek in de zuidhoek van het park een echte natte plek met natuurlijke oevers,
  • Voorkom loslopende honden in het speeltuintje door klaphekjes te plaatsen,
  • Maak een koppeling met het fietspad op de dijk langs de noordelijke haven van het Harculoterrein, gebruik hiervoor het nu al veel gebruikte looppad,
  • Investeer meer in biodiversiteit, bijvoorbeeld bij het ooievaarsnest of de nieuwe natte plek,
  • Plaats enkele rek- en strektoestellen.

Wat vinden jullie van deze ideeën? Natuurlijk zijn andere ideeën ook van harte welkom.

Lees ook de flyer, hiernaast te downloaden

Initiatiefnemer

Deelnemers

Reacties van de gemeente

Ik zat even te stoeien met mijn gemeentelijke inlog in MijnWijk. Gelukkig is het gelukt.

Dank voor het initiatief gericht op het Oldenelerpark.

Uiteraard ga ik na welke mogelijkheden er zijn. De gemeente is aan het bezien hoe het Oldenelerpark zich kan ontwikkelen en is blij met deze input. 

Ik laat snel weer van mij horen en hoop op nog vele positieve reacties.

 

Reacties

Fijn om mee te denken over plannen voor dit park waar ik iedere dag met veel plezier kom en ontspan. Ik maak me zorgen over de plannen van ijsselwerken zoals beschreven in de recente wijkkrant met betrekking tot het dempen van de kolken en vraag me af of ik ergens mijn stem kan laten horen/ extra informatie kan opvragen/mee kan participeren

Antwoord

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen in en rond het park en van de activiteiten van de Belangengroep Oldenelerpark? Stuur dan een e-mailbericht naar oldenelerpark@gmail.com.

Antwoord

Wat goed om zo in contact te komen met anderen die dit gebied ook zo belangrijk vinden vanwege de vele natuurwaarden en mooie uitzichten! Ik ben bioloog-ecoloog en zoek nog naar een meer natuurlijk beheer ook van de singels en sloten in het vlak buiten het park. Ik ben ook zeer geïnteresseerd in het maaibeheer van het prachtige orchideeënveld tussen de van Nispensingel, de Oldeneelweg en de Janninkmarke speeltuin. Wij komen iedere morgen om yoga-oefeningen te doen in de uiterwaarden en genieten van alles wat voorbij vliegt en het iedere dag wisselende landschap. We rapen ook vaak sigarettenpeuken op en ander afval om het park schoon te houden. Het zou een goed idee zijn om eens af te spreken om samen een wandeling door het gebied te maken. Wie voelt hier ook voor? En wanneer zullen we dat doen?

Antwoord

Het Oldenelerpark is een fijne plek om tot rust te komen. Tegen de stad aan, maar door de manier waarop het nu is ingericht, voelt het alsof je midden in de natuur wandelt. Elk jaargetijde heeft zijn charme en trekt specifieke gasten, zoals de reeën in de winter, de ooievaars, de ganzen en een enkele kievit in het (vroege) voorjaar. Fascinerend is de flora met beschermde planten als de orchidee en de Zwolse Tulp. Waard om te behouden!

Antwoord

Een prachtig park. Iedereen die er komt geeft aan dat het prachtig is zoals het nu is. Vooral niet teveel aan gaan veranderen. Dan verandert het karakter, wat nu juist de mensen trekt.

Antwoord

Ik hoop verder dat er bij de dijkverbreding rekening gehouden wordt met de prachtige bomen, kolken en het 'ooievaarsbos' aan de zijde van het park en de bevers aan de IJsselzijde. De nieuw te ontwikkelen wijk zou bij voorkeur veel in 'eigen' recreatiegroen moeten voorzien, om te voorkomen dat het huidige park overspoeld raakt. Ook heb ik de wens dat er geen overdadige verlichting geplaatst wordt en al helemaal niet in op de dijk of in het park. Het is er nu zo rustig dat je 's morgens met een beetje geluk een ree kunt tegenkomen of zelfs een vos, die verderop al langs de dijk gezien is. Verlichting kan de grote groep ooievaars ook afschrikken, het zou toch zonde zijn als je ze straks niet meer in de schemering ziet terugzweven naar hun nesten, als ze terugkeren van hun visplaatsen aan de IJssel.

Antwoord

Het is een prachtig park, waar de natuur de ruimte krijgt om haar gang te gaan. De weide waar de koeien nu lopen is het gehele jaar afgesloten voor mensen. Het mooie daarvan is dat grassen vrijuit kunnen groeien, goed voor bijen en dus voor vogels. De open plek is verder aantrekkelijk voor roofvogels, zoals torenvalken en buizerds, die er in alle rust op muizen kunnen jagen. Ooievaars verzamelen er gras en takjes voor hun nesten en vinden in de omringende poelen en kolken een heerlijk maaltje kikkers. Eventuele extra toestellen zou ik bij voorkeur toevoegen aan de bestaande locaties met speeltoestellen, zodat de rust in de rest van het park bewaard blijft.

Antwoord

Goed initiatief. Wij wonen zo’n beetje in het park en zien elke dag de grote waarde voor Zwolle-zuid van het parkje als uitloopgebied. Daarnaast zijn de natuurwaarden al hoog, met inderdaad bevers, kolonie ooievaars en het blauwgraslandje bij de twee kolken onderaan het artificiele ooievaarsnest met o.a. orchideeën en kievitsbloemen. Ik denk graag mee in het (natuur)behoud van dit mooie, waardevolle stukje Zwolle.

Antwoord

Helemaal eens met dit initiatief. De woeste plannen die in de pers zijn verschenen over de koppeling met het Harculoterrein baren ons zorgen. De natuurwaarden van dit terrein (o.a. de ooievaars kolonie in de bomen, bevers buitendijks) zouden beschermd moeten worden. Het is jammer dat héél dit gebied in de praktijk als hondenlosloopterrein wordt gebruikt. Honden die de speeltuintjes op komen rennen worden door kinderen als bedreigend ervaren. De eigenaars aanspreken wordt vaak met een grote mond beantwoord. Bij alle ingangen een bord met het aanlijngebod plaatsen?

Antwoord

Het is geven en nemen … honden moeten ook de mogelijkheid hebben om los te lopen en te dollen met andere honden. Het plaatsen van een speeltuin pal naast een honden losloopveld is ook niet goed doordacht. En dan klaphekjes plaatsen is een mogelijkheid om al te enthousiaste honden buiten te houden. Honden spelen ook graag in de speeltuin en zandbak😂😂😂

Antwoord

Prima dat honden in een deel van het park los kunnen lopen en rennen. Daarbij graag rekening houden met mensen die bang zijn voor honden en ook graag zonder angst door het park willen wandelen. Het zou daarom fijn zijn als er een hekje wordt geplaatst om het losloopgebied en dat met borden duidelijk wordt gemaakt waar honden los mogen lopen en waar aanlijnen verplicht is.

Antwoord

Wat een goede aanvulling, helemaal mee eens.

Antwoord

Mooi initiatief van de bewoners van de omliggende buurt! Zeer de moeite waard om zorgvuldig met dit stukje overgangsgebied van de stad naar de IJssel om te gaan. Behalve de genoemde investeringen in de biodiversiteit van het gebied lijkt mij het goed om plek te behouden voor de weide waar sinds het voorjaar van 2021 de jersey-koeien grazen.

Antwoord
Initiatief is geplaatst op 18-02-2022