Het 'Handenplein' vergroent

Bewoners van de Kadeneterkamp en de Knoppertkamp hebben de handen ineengeslagen op het ‘Handenplein’en creëerden stapsgewijs samen een prachtig groen binnenplein. Na overleg met de wijkbeheerder en de inzet van de bewoners is het pleintje inmiddels uitgegegroeid tot een ontmoetingsplaats waar je kunt zitten, spelen, van het groen kunt genieten èn het kunt onderhouden.