veilige oversteekplaats

Iedere dage steken tientallen kinderen en hun ouders vanuit de Muziekwijk de Handellaan over om naar school te gaan. De oversteek vanuit het Von Weberhof over de Handellaan is een belangrijke schakel tussen de Muziekwijk en de scholen het Carillon en de Vrijeschool Michael.


Helaas wordt er vaak (te) hard gereden op de Handellaan en door de geparkeerde auto's en bestelbusjes wordt het zicht belemmerd, waardoor de overstekende kinderen niet goed worden gezien.

De wens is een oversteekplaats waar schoolgaande kinderen veiliger kunnen oversteken.

Bijvoorbeeld door het plaatsen van een markering op de weg, verkeersdrempels of plateaudrempels.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Reacties van de gemeente

Beste Margot,

Groen aanbrengen in of op de rijbaan is niet toegestaan. Groenprojecten vinden enkel plaats in bestaand groen of in wandelgebieden (stoepen) en bij geveltuinen. Wanneer jullie iets willen realiseren met bovenstaand kader dan hoor/lees ik graag wat het plan/ontwerp is. 

Beste buurtbewoner, we hebben elkaar vanochtend telefonisch gesproken over de vragen en opmerkingen die u in uw reactie geeft. De verkeersdeskundige neemt contact met u op om uw vragen te beantwoorden.  De realisatie van de groenprojecten hebben geen relatie met verkeersveiligheid. 

MijnWijk is een bewonersplatform voor bewoners initiatieven. Wanneer jullie een verkeersactie met de buurt willen organiseren om aandacht te vragen voor een veilige oversteek dan denk ik graag met jullie mee en help dit te organiseren. 

Verkeersinhoudelijke vragen en opmerkingen worden behandeld door de verkeesdeskundige. 

Ik verneem graag of jullie en dergelijke actie willen opstarten.

Met vriendelijke groet,

Monique Wiegers 

 

Beste buurtbewoners, allereerst excuus voor de wat late reactie. De oversteek en het hardrijden is besproken in het verkeersadviesteam n.a.v. de gegevens van de Smiley. Hieruit blijkt dat het langsrijdende verkeer gemiddeld genomen met 30 km/uur rijdt. Ongeveer 85% van het verkeer rijdt langzamer dan 35 km/uur. Dit resultaat is voor een 30 km/uur zone geen aanleiding voor aanvullende verkeersmaatregelen.

Wel melden we dat vanuit het wijkverkeersteam de oversteek nabij het park naar de scholen extra aandacht mag krijgen. Deze hebben wij op de verkeerswensenkaart opgenomen. Voor nu is  voor deze wens nog geen budget beschikbaar.

Kortom, er is nu geen geld beschikbaar om hier een oversteek te maken maar wanneer er wegwerkzaamheden plaatsvinden in de toekomst dan nemen we de oversteek mee in de werkzaamheden. 

Mochten jullie n.a.v. bovenstaande zelf nog actie willen ondernemen zoals eerder beschreven in mijn reactie dat kan dat altijd. 

Ik hoor/lees graag of jullie zelf nog een verkeersactie willen organiseren.

Groeten, Monique Wiegers

Beste buurtbewoners, in het verkeersadvies team is afgesproken dat we bij jullie in de straat een smiley gaan plaatsen. Deze smiley geeft aan hoe hard er gereden wordt in de straat. Ook bestuurders krijgen op het bord te zien hoe hard ze rijden. De smiley blijft 4 weken in straat staan. Na deze periode worden de gegevens uitgelezen en beoordeeld door een verkeersdeskundige of het nodig is om hier extra maatregelen te nemen. Deze week neemt mijn college Vanessa Sahetapy contact op met initiatiefnemer Margot Sauer om de locatie van smiley te bepalen.

Het verkeersadviesteam heeft geen overleg gehad op 18 mei in verband met ziekte van de verkeersdeskundige. We hopen dat het uitgesteld over op 31 mei wel doorgang kan vinden. Zodra jullie verzoek is behandeld gaan we in overleg over de uitkomsten.

Het verkeersadviesteam komt 18 mei bij elkaar. Zullen we even de uitkomsten afwachten en dan een plan maken voor een bewonersactie?

Beste Margot en deelnemers, ik kan me goed voorstellen dat jullie een veilige route naar school willen voor de kinderen. Jullie vraag om markering, verkeersdrempels of plateaudrempels breng ik in bij het verkeersadviesteam. Het is vraag/melding over verkeersveiligheid en geen bewonersinitiatief. MijnWijk is een online platform voor bewonersinitiatieven waarbij bewoners zelf in actie komen. Het is mogelijk om als bewoners een bewustwordingsactie te organiseren waaraan jullie zelf actief meedoen en waarbij ik jullie kan ondersteunen en/of faciliteren. Wanneer je op het initiatief van de Punterdiep in de Aa-landen op deze site bekijkt krijg je een indruk van de mogelijkheden. Ik hoor/lees graag of jullie naast de vraag/melding ook een dergelijke actie willen organiseren.

Reacties

Gepromoveerd naar Voorbereiding op 07-04-2023

Dat is wel een teleurstellend bericht, want bewoners geven aan dat er wel degelijk te hard wordt gereden. De aanvraag komt immers voort uit een wens, een behoefte. De smiley heeft er gestaan tijdens de vakantieperiode, wellicht geeft dit een ander beeld dan tijdens een schoolweek? Ik lees helaas niet om hoeveel auto's het gaat, 15% hardrijders van 10 voorbijkomende auto's of 1000, dat maakt best verschil. En er is maar 1 hardrijder nodig voor een dodelijk ongeluk. Het argument om de verkeersveiligheid niet aan te pakken is dat er geen geld beschikbaar is. Wij zien in de wijk (die nog geen 10 jaar oud is) wel diverse vergroeningsprojecten, ook nu (24 september) is er een professioneel team met machines aan de slag om een steeg te verfraaien. Dit allemaal op een afstand van 20 meter van de gewenste veilige oversteekplaats. Waar liggen de prioriteiten?

Antwoord

De wens voor een veilige(re) oversteekplaats IS een buurtinitiatief. Het is een initiatief vanuit de bewoners van de wijk.Voor de groenprojecten wordt geld, mankracht en materiaal beschikbaar gesteld. Dat kan ook voor het initiatief voor een veiligere oversteekplaats. Het kan ook een groenproject worden door er een groene oversteekplaats van te maken, waardoor het park een organische verbinding vormt met de groene steeg. Dit kunnen we met diverse deelnemende buren vormgeven, er is voldoende animo voor. We vernemen graag wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Antwoord

Fijn dat de melding is doorgegeven aan het verkeersadviesteam! Op welke termijn kunnen we hiervan een reactie verwachten? Een bewonersactie vind ik ook een goed idee. Ik denk dan aan 'wij gaan weer naar school' na de vakantie(s), een klaar-over-samenwerking met ouders/kinderen/school/sympathisanten oid.

Antwoord

Top initiatief! Er wordt veel te hard gereden in deze straat en het zou fijn zijn als we onze kids (als ze wat ouder zijn) met een gerust gevoel de straat kunnen laten oversteken om naar school te gaan of om te spelen in het parkje.

Antwoord

Goed initiatief!! Er wordt te hard gereden in de Händellaan.

Antwoord

Wat een goed idee! Er wordt inderdaad dagelijks te hard gereden. Ook de grote bestelbussen die parkeren in de straat en het zicht belemmeren. Hopelijk kan de gemeente mee denken aan een veilige oplossing.

Antwoord

Behoorlijke drempels zijn (helaas) zeker nodig. Wordt nog altijd (veel) te hard gereden.

Antwoord

Goed initiatief! Wij steunen het graag als bewoners van de Händellaan.

Antwoord

Het is een belangrijk punt om veiliger te maken voor schoolkinderen om veilig over te kunnen steken. Hoe? Dat weten de verkeersdeskundigen van de gemeente vast het best!.

Antwoord

Schoolkinderen moeten veilig kunnen oversteken. Een markering op de weg plus een verkeersdrempel is absoluut nodig.

Antwoord
Initiatief is geplaatst op 23-04-2021