Brederostraat - woonstraat

De Brederostraat is een doorgaande weg waar 30 km per uur gereden mag worden. Helaas zijn weinig automobilisten zich hiervan bewust er wordt er vaak veel te hard gereden. Tijd voor actie! Tijd om de autimobilisten erop te attenderen dat 30 km per uur echt hard genoeg is, dat rechts voorrang heeft en dat er in deze straat kinderen wonen, spelen en naar school gaan.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Reacties van de gemeente

Ik wil je attenderen op het aanvragen van de Burendag subsidie (max € 350) bij Oranjefonds. Burendag is dit jaar op 24, 25 en 26 september 2021. De GroeneLoper Zwolle ondersteunt buurtinitiatieven bij het aanvragen van deze subsidie. Woensdag 23 juni tussen 16-20u is de inschrijving hiervoor. Je moet je vanwege corona vooraf aanmelden op: www.groeneloperzwolle.nl/burendag/ GROETEN, ILSE

Ik wil je attenderen op het aanvragen van de Burendag subsidie (max € 350) bij Oranjefonds. Burendag is dit jaar op 24, 25 en 26 september 2021. De GroeneLoper Zwolle ondersteunt buurtinitiatieven bij het aanvragen van deze subsidie. Woensdag 23 juni tussen 16-20u is de inschrijving hiervoor. Je moet je vanwege corona vooraf aanmelden op: www.groeneloperzwolle.nl/burendag/ GROETEN, ILSE

Dag Hiske, Zoals afgesproken heb ik navraag gedaan naar de planning van het project Wipstrikkerallee. In de aankomende maanden gaan collega's van mij aan de slag met het ontwerp van de kruispunten met de Brederostraat en de Top Naeffpad. In de zomer ligt er een defintief ontwerp voor beide kruispunten op tafel. Hebben jullie al vorm kunnen geven aan jullie buurtinitiatief? De vlaggen komen gauw binnen. Zodra jullie ideeën op papier hebben dan kom ik graag een keer langs of bellen we om de volgende stap door te nemen. Ik heb het stappenplan van een buurtinitiatief als document toegevoegd (zie linkerkolom "Bestanden). Groeten van Ilse (wijkbeheerder)

Dag Hiske, Zoals afgesproken heb ik navraag gedaan naar de planning van het project Wipstrikkerallee. In de aankomende maanden gaan collega's van mij aan de slag met het ontwerp van de kruispunten met de Brederostraat en de Top Naeffpad. In de zomer ligt er een defintief ontwerp voor beide kruispunten op tafel. Hebben jullie al vorm kunnen geven aan jullie buurtinitiatief? De vlaggen komen gauw binnen. Zodra jullie ideeën op papier hebben dan kom ik graag een keer langs of bellen we om de volgende stap door te nemen. Ik heb het stappenplan van een buurtinitiatief als document toegevoegd (zie linkerkolom "Bestanden). Groeten van Ilse (wijkbeheerder)

Je gaf aan dat jij samen met een werkgroep van buurtbewoners acties gaat bedenken die jullie over het jaar heen gaan uitvoeren. Ik hoor graag als jullie de eerste opzet hiervan hebben. Groeten van Ilse

Je gaf aan dat jij samen met een werkgroep van buurtbewoners acties gaat bedenken die jullie over het jaar heen gaan uitvoeren. Ik hoor graag als jullie de eerste opzet hiervan hebben. Groeten van Ilse

Dag Hiske, wij hebben elkaar vorige week gesproken over het buurtinitiatief waarin jullie de aandacht willen van weggebruikers: Zij maken gebruik van jullie woonstraat en aangepast rijgedrag is wat jullie van hen vragen. MijnWijk kan jullie stap voor stap leiden naar realisatie van jullie idee. In de reacties lees ik dat mensen iets van de gemeente verwachten in de vorm van verkeersmaatregelen. Enkele jaren geleden is de weg aangepakt , daarom gaat de gemeente hier voorlopig geen grootschalige aanpassingen doen. Waar wij het in ons gesprek over hebben gehad is; wat kun je als buurt doen. Uiteraard faciliteer ik daar waar mogelijk. Ik denk graag mee, zoek samen met jullie naar de financiering, breng jullie in contact met mensen uit mijn netwerk (collega’s of samenwerkingspartners zoals politie).

Beste Hiske, Bedankt voor het indienen van jouw initiatief op MijnWijk. Fijn dat je onze website voor bewonersinitiatieven hebt gevonden. Ik zie maar liefst 84x een 'like' en deelnemers die zich graag bij jou aansluiten. Jullie idee om zelf in actie te komen en het verkeer te attenderen op de max snelheid van 30 kan wat mij betreft naar de volgende fase van "uitwerking". In een gesprek nemen we door wat jullie nodig hebben om jullie idee te realiseren en waar de gemeente/politie jullie in kan ondersteunen. Via de mail neem ik contact met je op om een datum te plannen. Met vriendelijke groeten, Ilse Bloemhof wijkbeheerder stadsdeel oost

Reacties

Als grootschalige renovatie er niet in zit, wellicht dat een verbod op vrachtverkeer en tractoren al een verschil gaan maken. De weg wordt veel gebruikt voor doorgaand verkeer, terwijl het eigenlijk een wijkontsluitingsweg is.

Antwoord

Beste buren, Er is veel gereageerd op dit bericht. Heel fijn. Stap twee kan worden gezet: het opstellen van een werkgroep. Het doel van de werkgroep is om acties en activiteiten te bedenken zodat we zodat we automobilisten erop kunnen attenderen dat 30 km hard genoeg is in deze straat en hen herinneren aan het feit dat de Brederostraat (ook) een woonstraat is. Dit kan bijv. met kunstwerken, plantenbakken, vlaggen, borden, speelstraatinitiatieven etc. Aanmelden voor de werkgroep kan via dijkstra.hiske@gmail.com ik zie jullie aanmeldingen graag tegemoet. Hartelijke groet, Hiske Dijkstra

Antwoord

Beste buren, Er is veel gereageerd op dit bericht. Heel fijn. Stap twee kan worden gezet: het opstellen van een werkgroep. Het doel van de werkgroep is om acties en activiteiten te bedenken zodat we zodat we automobilisten erop kunnen attenderen dat 30 km hard genoeg is in deze straat en hen herinneren aan het feit dat de Brederostraat (ook) een woonstraat is. Dit kan bijv. met kunstwerken, plantenbakken, vlaggen, borden, speelstraatinitiatieven etc. Aanmelden voor de werkgroep kan via dijkstra.hiske@gmail.com ik zie jullie aanmeldingen graag tegemoet. Hartelijke groet, Hiske Dijkstra

Antwoord

Woon in het laatste stuk van de straat met aan sluiting op de ceintuurbaan, 8/10 rijd daar 50+ Tevens ook best veel zwaar transport door de straat, dan trilt alles in de kast. De weg minder interessant maken om te nemen als route naar het centrum, of juist andere routes verbeteren.

Antwoord

Hoi Hiske, Ik werd via via gewezen op https://mensenstraat.nl/ Een stichting dat zich MENSenSTRAAT zet zich in voor aantrekkelijke, veilige en toegankelijke straten voor mensen. Wellicht kunnen we hen of de fietsersbond inschakelen om te brainstormen over mogelijke oplossingen. Groet Dennes

Antwoord

Er is al heel veel gezegd en uit één reactie zie je dat dit niet de eerste keer is dat een poging wordt gedaan de straat veiliger te maken. Ik sluit me aan bij het feit de de busroute uit de brederostraat moet worden gehaald, zodat obstakels kunnen worden geplaatst. Ik merk zelf dat ik ook moet uitkijken niet harder dan 30km/u te rijden. Zeker wanneer er geen verkeer is.

Antwoord

Nu blijkbaar de buslijnroute uit de brederostraat is gehaald, biedt dat wellicht mogelijkheden tot het autoluw maken van deze straat (door plaatsen van o.a. plantenbakken). Kan daar nog het gesprek over worden gevoerd met de gemeente?

Antwoord

Bedankt voor dit initiatief! De woonwijk moet mijn inziens veel meer beschermd worden tegen snelverkeer en Ook intensiteit van doorgaandverkeer. Dat raakt meer dan alleen Brederostraat. Ook snelfietsers / pedelecs op de Tesselschadestraat zijn een gevaar En in toenemende mate parkeeroverlast vanuit metname de kantorenconplexen Oosterenk en Isala.

Antwoord

Goed initiatief! M.i. zou de Brederostraat aangepast moeten worden naar een fietsstraat met wegversmallingen. Net zoals gerealiseerd is in de Rembrandtlaan. Bovendien moet er goed gekeken worden naar de aansluiting brederostraat-wipstrikkerallee en brederostraat-herfteweg/herenweg. Hier valt qua veiligheid veel winst te behalen.

Antwoord

Ik onderschrijf dat onze straat als racebaan wordt gebruikt. De 30 km zone lijkt meer op 50+ zone vooral buiten de spits wordt er enorm hard gereden. we zagen vanmorgen zelfs een stadsbus die enorm snel optrok vanaf het kruispunt met de Tesselschadestraat (waar we vlakbij wonen). Ik hoop dat we als straat en in goed overleg met de gemeente tot een oplossing kunnen komen om de straat veiliger te maken voor onze kinderen. Dat ook als zodanig met de Stentor gedeeld.

Antwoord

Is het een idee om ter hoogte van de Emmaschool de Brederostraat in twee delen te knippen? Maak er een vernauwing waar alleen fietsverkeer doorheen kan. Op die manier blijft de gehele Wipstrik bereikbaar voor bewoners, maar is de Brederostraat totaal niet meer aantrekkelijk als doorgaande route. Dit idee kan simpel getest worden door tijdelijke obstructies te plaatsen. Als blijkt dat dit succesvol is (en bijvoorbeeld niet leidt tot extra sluipverkeer door de naastgelegen straatjes) dan kan het een permanenter karakter krijgen.

Antwoord

Of eventueel een bussluis zoals in de binnenstad wordt gebruikt.

Antwoord

Waarom wordt er zo aan vastgehouden dat de Brederostr een doorgaande weg is? Er zijn voldoende wegen geschikter voor doorgaand verkeer; Leo Majorlaan en Meppelerstraatweg. Ook veel (zwaar) vrachtverkeer maakt gebruik van "onze" straat. Is het idee om de aansluiting Brederostr/W.allee alleen toegankelijk te maken voor bus, taxi, hulpdiensten, fietsers en voetgangers (d.m.v. sluis o.i.d.) wel eens uitgewerkt? Waarschijnlijk geldt hetzelfde voor de verbinding Vondelkade/W.allee. Paralellelweg die nu langs de W.allee tussen Brederostr en Huigenstraat ligt, doortrekken naar Vondelkade, zo blijft de Vondelkade bereikbaar voor aanwonenden. Door de afsluitingen is ons deel van de Wipstrik niet meer interessant voor doorgaand verkeer. Ouders van kinderen op de scholen van buiten de wijk (vaak geparkeerd op de gekste en gevaarlijke plekken), kunnen vaker de fiets pakken of moeten omrijden. Ik ben erg benieuwd of dit idee haalbaar is en, nog belangrijker, of er draagvlak voor is binnen de wijk.

Antwoord

Volledig terecht. Willen jullie de tesselschadestraat ook meenemen in dit proces? Ondanks dat het een fietsstraat is geworden is het te zot voor worden hoe hard hier gereden wordt, ook door de bussen. Beide straten zijn niet op een 30 km zone ingericht, er kan harder gereden worden dus het klopt niet. In de tesselschadestraat heeft niemand van rechts voorrang, er zijn geen drempels vanaf de brederostraat tot aan het ziekenhuis..met gevolg een racebaan. Ik wil van harte meedenken om de hele buurt veiliger te maken voor ieder die hier woont, de kinderen die op straat spelen en de mensen die hier doorheen fietsen / rijden.

Antwoord
Gepromoveerd naar Voorbereiding op 08-09-2020

Goed initiatief. Er wordt vaak veel te hard gereden. Het harde rijden is irritant en de kans op ongelukken is groot, zeker met 2 basisscholen in de buurt. Bij de vaak drukke afslag Herenweg wordt vaak geen voorrang gegeven aan verkeer van rechts. Dit levert dikwijls verwarrende en gevaarlijke situaties op. Ik vind dat bij het begin van de straat, zowel aan de kant van de Wipstrikkerallee en de Ceintuurbaan, te summier is aangegeven dat de maximum snelheid 30km/uur is. Dit mag duidelijker aangegeven en vaker herhaald worden. Ook pleit ik voor betere handhaving.

Antwoord

Ik zou me kunnen voorstellen dat een oplossing zoals bij de Rhijnvis Feithlaan wel degelijk het verkeeer zou afremmen. Men kan daar niet hard rijden door de versmalling en vreselijke stijle/hoge verkeersdrempels

Antwoord

Handhaving eisen van de gemeente doormiddel van fysieke controle, flitspaal of misschien zelfs wel een stoplicht?

Antwoord

Helemaal eens met het initiatief. De Brederostraat lijkt bij tijd en wijle wel een racebaan. Verkeer van rechts krijgt nauwelijks voorrang en met alle kinderen die naar de omliggende scholen gaan is het een wonder dat het niet misgaat. Wat mij betreft zouden ze het doorgaande karakter van de Brederostraat mogen afschalen.

Antwoord

Terecht initiatief! Er wordt vaker te hard gereden dan de toegestane 30km/u. Misschien dat het strakke asfalt hiertoe uitnodigt? Door de vele geparkeerde auto’s worden (veel) kleine kinderen die over willen steken snel over het hoofd gezien. En als bewoners van een van de zijstraten, waarbij je voorrang hoort te krijgen als je de Brederostraat op draait, moeten we meestal vol in de remmen in plaats van dat we netjes eerst mogen. Dus genoeg ruimte voor verbeteringen/aanpassingen lijkt me.

Antwoord

Na 22 jaar wonen aan de Brederostraat al veel gepasseerd. Bloembakken, paaltjes, drempels maakten het niet veiliger. Zebra, borden schoolzone verdwenen. Uiteindelijk een 30 km weg. Helaas een wassen neus: geen handhaving (busroute?) Vaak gemaild met gemeente, wijk. Steeds wat nieuws. Voorrang Tesselschadestraat, zijstraatjes, brede stoepen, smalle rijstrook, verhoogde wegdelen, fietsstraat, matrixborden, grote cijfers op weg, paaltjes bij bochten, geen parkeerplekken bij school, stickers, centrumverkeer alternatieve routes, kortere passagetijd stoplichten, meten verkeershoeveelheid tot aan adviezen om zelf het goede voorbeeld te geven. En nog wordt er waanzinnig hard gereden. Auto's jagen de bocht om of staan boven op de rem vlak voor de kruising en jakkeren direct weer door. Er wonen hier veel kleine kinderen, ze zijn kansloos als ze op de weg belanden. Uiteindelijk is het denk ik recht toe recht aan de snelste route zoeken naar of van het centrum. Met de minste stoplichten.

Antwoord

Beste Frea, dank voor je reactie.. ik ben ook heel benieuwd hoe we dit nu wel kunnen aanpakken. Dat het nodig is, is wel duidelijk. Wil je meedenken? Heb je ideeen? Laat het me dan weten. Groet, Hiske

Antwoord

Beste Hiske, ik heb het hele verhaal verteld zodat duidelijk is dat daar geen oplossing ligt. De veiligheid is niet toegenomen. Mijn in de loop der jaren gestuurde mails (de eerste in 2011!) gaan over precies hetzelfde probleem als jullie initiatief. Destijds 'Wipstrik Veilig'. Door de busroute zijn drempels geen optie. Fietsstraat maken ook niet, daar hebben we de Vondelkade al voor. Stoplichten zie ik ook niet geplaatst worden in deze woonwijk. Al eerder is er een tijdje een smiley bord geplaatst maar effect op de snelheid was er hoegenaamd niet. Ik geloof dus ook niet in een flitspaal. Zoals al meerdere mensen aangeven moet het 'doorgaande route' gevoel eruit. Mijn inziens kan dat pas als de straat 'alleen voor bestemmingsverkeer' wordt.

Antwoord

Beste Frea, weer dank voor je bericht. Ik heb geen idee of ons dat gaat lukken met dit initiatief. Maar; ik neem het zeker mee in de gesprekken met de gemeente. We zullen zien hoe het loopt...

Antwoord

Ik ben het eens met Frea Tol. Constatering van een probleem wil niet zeggen dat er altijd een oplossing voor handen is. Het is niet zinvol voorzieningen/maatregelen te herhalen die niet effectief zijn gebleken. In 2012 hebben we bv in overleg met de gemeente en de bewoners de versmalling laten verwijderen omdat die juist harder rijden bevorderde. De keuze om in de Brederostraat te wonen betekent ook kiezen voor wonen aan een “drukke”straat. Acceptatie van de huidige situatie is ook een keuze. Als je je kinderen veel veilige buitenruimte gunt is de Brederostraat misschien niet de meest geschikte keuze, ongeacht of er 30 of 50 km per uur gereden wordt. Plaatsing van veel verkeersborden en anders zou mi tevens afbreuk doen aan het straatbeeld van onze mooie oude karakteristieke jaren-30 Brederostraat.

Antwoord

Accepteren dat we in een drukke straat wonen, is wat anders dan accepteren dat er te snel gereden wordt. Hoe druk de straat ook is het moet wel veilig blijven.

Antwoord

Helemaal eens met dit initiatief! Er wordt zo vaak veel te hard gereden in deze fijne en mooie straat. Al meerdere keren heb ik het net goed zien gaan met kinderen die toch onverwachts oversteken, of fietsers/automobilisten van rechts die over het hoofd gezien worden. Wachten op ongelukken... Er moet iets veranderen.

Antwoord

De schoolzone ter hoogte van de emmaschool is veel te onderbelicht. Er steken dagelijks veel kinderen de straat over ter hoogte van de afvalcontainer. Een zebrapad zou al heel erg helpen. Ook de letters schoolzone op het asfalt zie pas veels te laat. Borden met schoolzone, misstaan ook niet. De straat nodigt uit met name op de rustige momenten (savonds en in het weekend) om het gas flink in te trappen. 30 km borden meerdere in de straat zou een begin zijn. Veel mensen zijn denk ik niet op de hoogte dat het maar.. 30 km is.

Antwoord

De weg wordt (te) veel gebruikt door doorgaand verkeer en er wordt vaak te hard gereden. De straat inrichten als fietsstraat kan veel helpen om het verkeer te vertragen. Dit kan er ook voor zorgen dat doorgaand verkeer vaker gebruik maakt van meer geschikte ontsluitingswegen (stad-ring).

Antwoord

Ik vind de Brederodestraat wel geschikt voor doorgaand verkeer en maak daar zelf ook graag gebruik van. Nadeel van deze weg is inderdaad dat het gevaarlijk is dat veel mensen harder rijden dan de toegestane snelheid. Het zou helpend zijn als hier veel meer op gecontroleerd zou worden of dat hier andere acties op uitgezet worden.

Antwoord

De Brederostraat is ongeschikt qls doorgaande weg voor verkeer van de ceintuurbaan naar het centrum. Zeker niet voor vrachtverkeer. Een betere doorstroming zou via de Leo Major Laan . Verder is het een 30 km zone. Zonder handhaving heeft het geen enkele nut om dit in te stellen. Er wordt veel te hard gereden en het is wachten op ongelukken.

Antwoord

Goed initiatief! De Brederostraat is een hele fijne straat om te wonen, enige nadeel is de snelheid waarmee automobilisten door de straat heenrijden. Er wordt vaker harder gereden dan toegestaan. Doordat het een kinderrijke straat/buurt is, mede door de Emmaschool is het wachten op een ongeluk. De straat kan een stuk veiliger gemaakt worden wanneer er ook daadwerkelijk 30 km wordt gereden!

Antwoord

Ik sta volledig achter dit initiatief. De Brederostraat lijkt, zoals deze nu is vormgegeven, niet op een 30 km straat, waardoor er veel te hard wordt gereden door automobilisten en geen voorrang wordt verleend aan wegen van rechts. Heel graag zie ik een oplossing die automobilisten dwingt om langzamer te rijden, zodat mijn kinderen en die uit de buurt hier veilig kunnen opgroeien.

Antwoord

Zeer regelmatig wordt er harder gereden dan de toegestane 30km/uur. Ook wordt door velen geen snelheid teruggenomen voor verkeer van rechts dat voorrang heeft. Ziet men dit over het hoofd of negeert men dit? Bovenstaande levert vele risico’s op voor kinderen en andere verkeersdeelnemers. Tevens zal het het woongenot van de bewoners van de Brederostraat negatief beïnvloeden. Kunnen de verkeersregels op enigerlei wijze beter afgedwongen worden?

Antwoord

Terecht initiatief. De straat is ingesloten tussen de ceintuurbaan en de Wipstrikkerallee waar beiden een stuk harder gereden mag worden. Gezien de woningen, de school en de vele kinderen niet geschikt als doorgaand vervoer. Het is idd wachten op een ernstig ongeluk. Flink ontmoedigen of alleen doorgaand maken voor bus en hulpdiensten (paaltje ter hoogte van de school bijvoorbeeld?).

Antwoord

Daarmee maak je ook een horde voor de bewoners...

Antwoord

Laten we de put dempen voor het kalf verdrinkt.

Antwoord

Heel erg fijne straat maar er wordt ontzettend hard gereden. Er wordt totaal geen rekening gehouden met 30 km/uur. Er wonen veel kleine kinderen en het wachten tot een keertje er een zeer ernstig ongeluk gebeurd. Ook is het een straat waar een basisschool is.

Antwoord
Initiatief is geplaatst op 31-08-2020