Brederostraat - woonstraat

De Brederostraat is een doorgaande weg waar 30 km per uur gereden mag worden. Helaas zijn weinig automobilisten zich hiervan bewust er wordt er vaak veel te hard gereden. Tijd voor actie! Tijd om de autimobilisten erop te attenderen dat 30 km per uur echt hard genoeg is, dat rechts voorrang heeft en dat er in deze straat kinderen wonen, spelen en naar school gaan.