UPDATE!: Iedereen speelt mee! Speeltuinen in Zwolle Zuid inclusief en toegankelijk maken voor kinderen met en zonder beperking

oktober 2021: Nieuwe update! 

In het kader van de Week van de Toegankelijkheid worden er opnieuw Samenspeeldagen georganiseerd!

De samenspeelmiddagen zijn op woensdag 6 oktober (Gerenpark) en zaterdag 9 oktober (Bentinckmarke) van 14-16.30u en worden mede georganiseerd door Toegankelijk Zwolle, Sport Service Zwolle en Travers Welzijn. Er is een sport en spelaanbod voor alle kinderen en er zijn bewustwordingsactiviteiten door aangepast sport en spel voor volwassenen en kinderen. Ook kan je als buurtbewoner of belangstellende de voorlopige ontwerpen zien om de speeltuinen inclusief en toegankelijk te maken en hier input op geven. En er is een ontmoetingsdeel waar je elkaar kan ontmoeten met een kopje koffie/thee. (zie ook toegevoegde flyer)

Kom je ook? (voor kinderen èn hun ouders!)

juni 2021: Nieuwe update! 

De speeltuinen aan het Gerenpark en de Bentinckmarke doen mee met de Samenspeeldagen van de Speeltuinbende! Want wij vinden het belangrijk dat ALLE kinderen SAMEN kunnen spelen, met en zonder beperking! 

De samenspeeldmiddagen zijn op woensdag 16 juni (Gerenpark) en zaterdag 19 juni (Bentinckmarke) van 14-17u en worden mede georganiseerd door Toegankelijk Zwolle, Sport Service Zwolle en Travers Welzijn. Er is een sport en spelaanbod voor alle kinderen en er zijn bewustwordingsactiviteiten door aangepast sport en spel voor volwassenen en kinderen. Ook kan je als buurtbewoner of belangstellende de voorlopige ontwerpen zien om de speeltuinen inclusief en toegankelijk te maken en hier input op geven. En er is een ontmoetingsdeel waar je elkaar kan ontmoeten met een kopje koffie/thee. (zie ook toegevoegde flyer)

Kom je ook? (voor kinderen èn hun ouders!)

UPDATE!

Een paar maanden geleden hebben wij aandacht gevraagd voor inclusieve speeltuinen in Zwolle Zuid op Mijn Wijk. Inmiddels zijn we in gesprek met de gemeente hierover en volgt hieronder een update waarin we jou als buurtbewoner willen vragen om mee te denken/ en te helpen: 

Wat willen wij?

Wij, als ouders van kinderen met en zonder beperking, willen graag dat onze kinderen met elkaar en met kinderen uit de buurt SAMEN kunnen spelen in de speeltuin. Helaas is dit nu niet het geval omdat de speeltuinen niet goed toegankelijk zijn en er speeltoestellen in staan waar onze kinderen niet mee kunnen spelen. Daarom willen we de speeltuinen aan de Bentinckmarke/ Heerkensmarke en de speeltuin in de Gerenlanden zo aanpassen dat dit een toegankelijke en inclusieve speeltuin wordt. Een speeltuin waar alle kinderen samen kunnen spelen, of je nu wel of geen beperking hebt! Ook voor ouders en opa’s en oma’s, met en zonder beperking, kan een speeltuin een ontmoetingsplek zijn, om andere (groot)ouders te ontmoeten. Daarnaast is een toegankelijke speeltuin ook fijn bij het gebruik van een rollator, kinderwagen of buggy.  

Samen met Toegankelijk Zwolle is er met een aantal ouders een projectplan gemaakt (in te zien via https://www.toegankelijkzwolle.nl/projectplan-inclusieve-en-toegankelijke-speeltuinen-zwolle-zuid/). Op basis van dit projectplan wil de gemeente Zwolle kijken wat de mogelijkheden zijn om aanpassingen in de genoemde speeltuinen te doen.  

Hoe kan jij helpen? Doe ook mee! 

Omdat de speeltuinen midden in de wijk staan en er nu al gebruik gemaakt van wordt door kinderen uit de buurt willen we ook graag jou als buurtbewoner vragen om mee te denken/doen bij het realiseren van een inclusieve speeltuin. Hierbij kun je denken aan:  

  • Meedenken in inclusieve speelmogelijkheden: wat is voor alle kinderen leuk om samen mee te spelen? Welke speelelementen moeten er bij voorkeur aanwezig zijn in de speeltuin (wat vind je kind(eren) leuk in de speeltuin) en  hoe kunnen we dit op een inclusieve manier realiseren?  
  • Welke mogelijkheden zie je nog meer voor de speeltuin? Als buurtontmoetingsplek?  
  • Heb je mogelijkheden (of ken je iemand) om een bijdrage te leveren aan de speeltuin (financiële bijdrage, bijdrage in tijd, onderhoud, levering van materialen/spelelementen/ondergrond etc) 
  • Waar mogelijk mee te helpen bij de realisatie (handen uit de mouwen);  
  •  En, eventueel een rol in het beheer: (gedeeltelijke) adoptie 
  • Heb je zelf nog andere ideeen?  

Het projectplan wordt als pilot gebruikt in Zwolle Zuid en zit nog in de startfase. Dus als je als buurtbewoner gebruik maakt van de speeltuin in de Bentinckmarke/ Heerkensmarke en/of in de Gerenlanden en je wilt graag meedenken in de realisatie van deze inclusieve speeltuinen dan horen we graag van je! Dit is je kans om een bijdrage te leveren aan een superleuke speeltuin voor iedereen bij jou in de buurt!

STEUN DIT PROJECT EN DOE MEE!! Geef aan dat je het initatief steunt en als je wilt meewerken geef je dan op als deelnemer. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Elsbeth van Til. Alvast bedankt!  

Met vriendelijke groet, 

Namens Tirza en Samuel van Woerden, Stephanie en Ivo van Witzenburg, Yvette en Jasper Fledderus, Lydia en Jan Bongaerts, Daniël en Elsbeth van Til