Adoptiegroen bosjes en grasveld Ulgerkamp 1-13

Als buren van Ulgerkamp 1 t/m 13 hebben sinds 2012 drie bosjes en een grasveld van de gemeente in eigen beheer. We hebben de bosjes op dat moment doorgeplant met inheemse en besdragende struiken. Als buurtbewoners beheren we dit op een zo ecologisch mogelijke manier door het uitvoeren van hakhoutbeheer en gefaseerd maaibeheer. Sinds we het terrein geadopteerd hebben is het aantal vlinders, bijen en vogels enorm toegenomen!

Tijdens NLdoet 2018 hebben we samen een groot insectenhotel gebouwd voor wilde bijen en andere insecten. In dat jaar is het grasveld ook ingezaaid met een inheems bloemenmengsel.