Boomspiegel groter maken en vergroenen ๐Ÿ๐Ÿฆ‹

Het lijkt ons een tof idee om de bestaande boomspiegel,ย op de hoek Weerschijnvlinder / IJsvogelvlinder,ย te vergroten en datย wij hier, samen met de buurt, kunnen bijdragen aan meerย groen voor ๐Ÿฆ‹enย ๐Ÿ in de straat.

Eea is wel afhankelijk van de wortels vanย deze boom. @Zwolle kunt u dit nagaan?