Hart voor Schelle

Schellerhart

Schellerlanden is een fijne wijk, maar mist een ‘hart’. Toen er ijs lag, was de vijver bij de Forelkolk ineens het natuurlijke hart en bracht verbondenheid.

Het winkelcentrum mist in de huidige opzet iedere vorm van gezelligheid of mogelijkheid tot ‘verpozen’ of verbinding voor de buurt. Het wordt gedomineerd door 'stenigheid. Iedereen komt winkelen, veelal met de auto en is zo snel mogelijk weer weg.

Ook de verkeersveiligheid is een aandachtspunt. Zwolle is een prachtige fietsvriendelijke stad met veel goede en veilige fietsroutes. De Pilotenlaan/Forelkolk vormt hier een uitzondering op. Dit is een ‘autobaan’ zonder ruimte voor fietsers waar hard wordt gereden.

Schellerhart

Het idee is om het winkelcentrum Forelkolk en naaste omgeving omtoveren tot een levendig ‘dorpsplein’ met verbindende functie.

Het nieuwe ‘wijkplein’:

  • is aantrekkelijk voor passanten en buurtbewoners
  • is een ontmoetingsplaats
  • heeft een verbindende functie (ruimte voor terrassen)
  • biedt ook ruimte aan auto’s en parkeren
  • verbindt het bestaande groen
  • onderbreekt de snelweg chicane
  • biedt ruimte voor evenementen (braderie op Koningsdag)
  • biedt meer ruimte en veiligheid voor fietsers en voetgangers

Hierdoor:

Krijgt de wijk Schelle krijgt een ‘hart’ en wordt de entree van Zwolle vanaf de IJssel mooier aan aantrekkelijk voor recratieve passanten. Er komt een veiliger verkeerssituatie. En het is een impuls voor de middenstand.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Reacties van de gemeente

Reacties

Mooi plan! Lijkt me een win-win!

Antwoord

Mooi plan! Lijkt me een win-win!!

Antwoord

Heel goed idee! De bebouwing is al helemaal in een driekwart cirkel gebouwd en leent zich enorm goed voor een verblijfsgebied in het midden. De doorgaande Pilotenlaan / Forelkolk doorsnijdt dit nu nog volledig, waardoor die samenhang onzichtbaar is. Alle ingrediënten zijn al aanwezig om hier een gezellig plein te verbinden met de mooie vijver en zo een levend hart voor de wijk te maken.

Antwoord

Top idee. Ik zeg DOEN

Antwoord
Initiatief is geplaatst op 23-11-2021