Ontwikkelingen Oldenelerpark

Het Oldenelerpark is een gewaardeerd verblijfsgebied, met een hoog natuurgehalte. Vooral de combinatie met het Beekmanpad op de IJsseldijk lokt vele wandelaars en fietsers.

Alhoewel er geen noodzaak is om het park te verbeteren, zijn er wel een aantal ontwikkelingen op komst. Zoals:

  1. De dijkversterking, het achterste gedeelte van het park ligt binnen de invloedssfeer van de dijkversterking.
  2. Het hondenlosloopterrein wordt mogelijk verplaatst.
  3. Een mogelijke koppeling tussen de ontwikkeling van het Harculoterrein en het Oldenelerpark.

We willen graag meedenken over deze ontwikkelingen en eventuele koppelkansen benutten.

Er zijn al een paar ideeën op tafel gekomen, zoals:

  • Maak van de natte plek in de zuidhoek van het park een echte natte plek met natuurlijke oevers,
  • Voorkom loslopende honden in het speeltuintje door klaphekjes te plaatsen,
  • Maak een koppeling met het fietspad op de dijk langs de noordelijke haven van het Harculoterrein, gebruik hiervoor het nu al veel gebruikte looppad,
  • Investeer meer in biodiversiteit, bijvoorbeeld bij het ooievaarsnest of de nieuwe natte plek,
  • Plaats enkele rek- en strektoestellen.

Wat vinden jullie van deze ideeën? Natuurlijk zijn andere ideeën ook van harte welkom.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Reacties van de gemeente

Ik zat even te stoeien met mijn gemeentelijke inlog in MijnWijk. Gelukkig is het gelukt.

Dank voor het initiatief gericht op het Oldenelerpark.

Uiteraard ga ik na welke mogelijkheden er zijn. De gemeente is aan het bezien hoe het Oldenelerpark zich kan ontwikkelen en is blij met deze input. 

Ik laat snel weer van mij horen en hoop op nog vele positieve reacties.

 

Reacties

Goed initiatief. Wij wonen zo’n beetje in het park en zien elke dag de grote waarde voor Zwolle-zuid van het parkje als uitloopgebied. Daarnaast zijn de natuurwaarden al hoog, met inderdaad bevers, kolonie ooievaars en het blauwgraslandje bij de twee kolken onderaan het artificiele ooievaarsnest met o.a. orchideeën en kievitsbloemen. Ik denk graag mee in het (natuur)behoud van dit mooie, waardevolle stukje Zwolle.

Antwoord

Helemaal eens met dit initiatief. De woeste plannen die in de pers zijn verschenen over de koppeling met het Harculoterrein baren ons zorgen. De natuurwaarden van dit terrein (o.a. de ooievaars kolonie in de bomen, bevers buitendijks) zouden beschermd moeten worden. Het is jammer dat héél dit gebied in de praktijk als hondenlosloopterrein wordt gebruikt. Honden die de speeltuintjes op komen rennen worden door kinderen als bedreigend ervaren. De eigenaars aanspreken wordt vaak met een grote mond beantwoord. Bij alle ingangen een bord met het aanlijngebod plaatsen?

Antwoord

Het is geven en nemen … honden moeten ook de mogelijkheid hebben om los te lopen en te dollen met andere honden. Het plaatsen van een speeltuin pal naast een honden losloopveld is ook niet goed doordacht. En dan klaphekjes plaatsen is een mogelijkheid om al te enthousiaste honden buiten te houden. Honden spelen ook graag in de speeltuin en zandbak😂😂😂

Antwoord

Prima dat honden in een deel van het park los kunnen lopen en rennen. Daarbij graag rekening houden met mensen die bang zijn voor honden en ook graag zonder angst door het park willen wandelen. Het zou daarom fijn zijn als er een hekje wordt geplaatst om het losloopgebied en dat met borden duidelijk wordt gemaakt waar honden los mogen lopen en waar aanlijnen verplicht is.

Antwoord

Wat een goede aanvulling, helemaal mee eens.

Antwoord

Mooi initiatief van de bewoners van de omliggende buurt! Zeer de moeite waard om zorgvuldig met dit stukje overgangsgebied van de stad naar de IJssel om te gaan. Behalve de genoemde investeringen in de biodiversiteit van het gebied lijkt mij het goed om plek te behouden voor de weide waar sinds het voorjaar van 2021 de jersey-koeien grazen.

Antwoord
Initiatief is geplaatst op 18-02-2022