Voorstel meer groen in de wijk speelveld Backermarke/Zandscholtenmarke

Beplanting groenstrook en realisatie van groene boomspiegels.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Reacties van de gemeente

Dag Patrick,

We hebben contact gehad. Er is een concept-plan naar de omwonenden gestuurd en daar zijn enkele reacties op gekomen. Positieve reacties die uiteindelijk leiden tot enkele kleine aanpassingen.

Plan wordt naar de bewoners gestuurd als definitief plan en het is de bedoeling dat uiterlijk 11 maart (NLDoet) een en ander gerealiseerd is.

Goed bezig allemaal.

Groet,

John de Vries

Wijkregisseur Zwolle-Zuid

Reacties

Initiatief is geplaatst op 05-01-2023