aanleg rododendron in groenstroken

Bewoners van het appartementsbewoners Valkenhorst hebben het idee om  3 zgn. eilandjes van rododendrons aan te leggen tusse weg en fietspad (zie onder "bestanden" de foto's van de locaties). Deze rododendrons zijn een mooi contrast met de in het wild groeiende grassen.